Skip to content
No description, website, or topics provided.
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
src/game/aho/lps
LICENSE
README.md

README.md

LockPicker Simulator

Hra LockPicker Simulator je hra přesně o tom, co její název vypovídá. Byla vytvořena pro programátorskou soutěž GeekWork 2016 jako webová hra, nicméně díky použití jazyka Java je plně (a možná i lépe) hratelná jako desktopová aplikace.


Vlastnosti

  1. Dynamicky generované prostředí
  2. Akčnost - při maximálním FPS (především v offline režimu) se ze hry stává opravdu napínavý souboj s nepřítelem a jeho taktikou, kde rychlé reflexy mohou zvrátit celkový výsledek
  3. Taktika - Hra nabízí možnost pečlivě vymyslet svoji taktiku a rozdrtit nepřítele na plné čáře
  4. Soutěživost - vyhrávejte/na­kupujte pomocí vyhrané měny mnoho kosmetických vylepšení, které všem ukáží, že vy jste tady šéf
  5. Vysoké rozlišení - až 4K, nicméně FPS krapet trpí
  6. Open source - po ukončení soutěže budou publikovány zdrojové kódy
  7. Web & Desktop klient - hrajte pohodlně bez připojení k internetu, nebo si užívejte soupeření s ostatními hráči
  8. Nenáročný server (každý si jej může rozjet s minimálními náklady)
  9. Přátelský programátorsko-designérský tým ve složení Adam Hlaváček, Pavel Růžička, Tomáš Hlaváček

Příběh

###Historické pozadí Sir A'Lock Pick začínal naprosto od píky. Brzy ale zjistil, že lidé rádi zamykají věci, a tak začal vyrábět zámky. Jeho zámky měly takovou kvalitu, že netrvalo dlouho a jeho původně malý obchůdek se stal největším světovým obchodem se zámky. Bohužel taková věc také vyvolala nechtěnou pozornost u různých lapků a zlodějů, kteří si chtěli tyto vysoce kvalitní zámky odnést bez placení. ###Vy A proto vstupujete do hry vy - jste nezajímavý detektiv z nezajímavého města v nějakém nespecifikovaném státě, do kterého přišly noviny s inzerátem: "Největší obchodní dům se zámky kvůli zvýšení krádeží hledá bezpečnostního zaměstance na plný úvazek." Zaujalo Vás to a proto jste jel na pracovní pohovor, kde jste se dozvěděl více o vašem úkolu: musíte pozorovat a odhadnout, který zámek se kriminální živly pokusí ukrást a zabránit jim v tom. Není to lehký úkol, zámků je mnoho a vy jste jeden. Ale jste ten Jeden! ###Budocnoust Budoucností se již zabývá jiný projekt ##Instalace ###Samotná desktopová aplikace Z releases stáhněte nejnovější *_client zip, rozbalte a spusťě LPS.jar. ###Server Z releases stáhněte nejnovější *_server zip, vytvořte novou databázi lockpicker a importujte soubor lps.sql. Poté na svůj webový server nahrajte lps.php (aplikace využívá pro komunikaci knihovnu MySQL2PHP2Java) a nastavte podle instrukcí v souboru. Tím jste zprovoznili svůj LPS server. ###Webová aplikace Pro spuštění webové aplikace se používá naprosto úžasný Webswing. Předpokládejme, že jste si stáhli nejnovější *_client zip a umístili jej do složky LPS která je podsloužkou Webswing serveru. Příklad konfigurace Webswing: ... { "name" : "LPS", "icon" : "data/coin.png", "mainClass" : "game.aho.lps.LockPickerSimulator", "classPathEntries" : [ "LPS.jar" ], "vmArgs" : "-Xmx200m -DauthorizedUser=${user}", "args" : "--web-browser --no-fullscreen --resolution 4", "homeDir" : "LPS", "maxClients" : 8, "antiAliasText" : true, "swingSessionTimeout" : 300, "authorization" : false, "isolatedFs" : false, "debug" : false, "authentication" : false, "directdraw" : true, "allowDelete" : false, "allowDownload" : false, "allowUpload" : false, "allowJsLink" : true }, ...

You can’t perform that action at this time.