Skip to content
Ελεγχόμενη είσοδος - έξοδος στο σχολείο με Raspberry Pi 3, IoT, ESP32
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Images
Videos
LCD+ULTRASONIC
LICENSE
README.md
raspberry setup
rfid_reader

README.md

Controlled-entrance

Τίτλος έργου: «Ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος στο χώρο του σχολείου»

Αναλυτική περιγραφή ιδέας:

Το project αφορά την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο των μαθητών, των καθηγητών και των επισκεπτών στο χώρο του σχολείου με τη χρήση κάρτα RFID.

Στη πόρτα εισόδου του σχολείου θα υπάρχει μια οθόνη στην οποία θα αναγράφεται συνεχώς η ώρα και το όνομα του σχολείου. Με τη χρήση ενός αισθητήρα υπερήχων θα αναγνωρίζεται το άτομο που πλησιάζει την είσοδο. Στην οθόνη τότε θα αναγράφεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος καθώς και η προτροπή «Παρακαλώ περάστε την κάρτα σας» με σκοπό να αναγνωριστεί η κάρτα του εισερχόμενου από έναν αισθητήρα RFID για να ανοίξει η πόρτα του σχολείου.

Θα υπάρχουν δύο ειδών κάρτες, μία για τους καθηγητές και μία για τους μαθητές.

  1. Η κάρτα των καθηγητών θα δίνει τη δυνατότητα της εισόδου και της εξόδου από το σχολείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

  2. Η κάρτα των μαθητών θα δίνει τη δυνατότητα της εισόδου στο σχολείο μόνο σε συγκεκριμένο χρονικό διαστήματα (π.χ. από 17:30 έως 18:00 πριν την έναρξη των μαθημάτων) ενώ για την αποχωρήσει από το σχολείο πριν το τέλος του σχολικού ωραρίου θα πρέπει ο Διευθυντής να δώσει άδεια και να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πόρτας εξόδου.

Θα γίνεται καταγραφή της ώρας εισόδου και εξόδου από τον χώρο του σχολείου για κάθε καθηγητή και μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ο Διευθυντής θα γνωρίζει κάθε χρονική στιγμή πόσοι και ποιοι μαθητές και καθηγητές είναι εντός του σχολείου.

Επίσης στην πόρτα εισόδου του σχολείου θα υπάρχει μια κάμερα, ενεργοποιημένη κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, η οποία θα παρακολουθεί και θα φωτογραφίζει όλα τα άτομα που εισέρχονται στο χώρο του. Για την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο του σχολείο θα υπάρχει ένα κουδούνι.

Για την ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού η πόρτα εξόδου του σχολείου θα ανοίγει αυτόματα για την γρήγορη εκκένωση του χώρου.

You can’t perform that action at this time.