Skip to content

essential-data/idsk_moqups

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

11 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

idsk_moqups

Create fast clickable prototypes in IDSK design manual.

Postup vytvorenia nového projektu

  1. Pozrite si ID-SK komponenty, ktoré budete vo Vašom projekte používať.

https://app.moqups.com/mdt1388e1n/view

  1. Vytvorte nový projekt na moqups

alt text

alt text

  1. Skopírujte jednotlivé komponenty do Vášho projektu (Ctrl+A, Ctrl+C)

alt text

alt text

alt text

alt text

  1. Vložte komponenty do Vášho moqups projektu (Ctrl+V)

alt text

alt text

  1. Používajte komponenty v projekte, doplňte spätnú väzbu ku komponentom, pridajte nové komponenty

https://github.com/essential-data/idsk_moqups/issues

https://github.com/essential-data/idsk_moqups/pulls

About

Create fast clickable prototypes in IDSK design manual.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published