Permalink
Browse files

Localisation updates from https://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent 65a3344 commit f798e287fb80a82d0110a1b670d6383ee0c2584b @siebrand siebrand committed Feb 9, 2014
Showing with 54 additions and 7 deletions.
  1. +49 −3 src/locales/et.json
  2. +5 −4 src/locales/sk.json
View
52 src/locales/et.json
@@ -19,7 +19,7 @@
"pad.toolbar.clearAuthorship.title": "Kustuta eri autorite värvid",
"pad.toolbar.import_export.title": "Impordi-ekspordi eri failivormingutesse",
"pad.toolbar.timeslider.title": "Ajajoon",
- "pad.toolbar.savedRevision.title": "Salvesta revisjon",
+ "pad.toolbar.savedRevision.title": "Salvesta versioon",
"pad.toolbar.settings.title": "Seaded",
"pad.toolbar.embed.title": "Jaga ja põimi seda kladet",
"pad.toolbar.showusers.title": "Näita klade kasutajaid",
@@ -43,6 +43,7 @@
"pad.importExport.import_export": "Import-eksport",
"pad.importExport.import": "Laadi üles mistahes tekstifail või dokument",
"pad.importExport.importSuccessful": "Edukalt laaditud!",
+ "pad.importExport.export": "Ekspordi käesolev klade kui:",
"pad.importExport.exporthtml": "HTML",
"pad.importExport.exportplain": "Lihttekst",
"pad.importExport.exportword": "Microsoft Word",
@@ -61,16 +62,61 @@
"pad.modals.looping.explanation": "Serveriga sünkroniseerimine tundub olevat takistatud.",
"pad.modals.looping.cause": "Äkki oled ühendatud tulemüüri või puhverserveri kaudu?",
"pad.modals.initsocketfail": "Server pole kättesaadaval.",
+ "pad.modals.initsocketfail.explanation": "Ei saadud ühendust sünkroniseerimisserveriga.",
"pad.modals.initsocketfail.cause": "See on tõenäoliselt su brauserist või internetiühendusest tingitud.",
"pad.modals.slowcommit.explanation": "Server ei vasta.",
"pad.modals.slowcommit.cause": "See on tõenäoliselt võrguühendusest tingitud.",
+ "pad.modals.badChangeset.explanation": "Sünkroniseerimisserver keeldus vastuvõtmast tehtud muudatuse.",
+ "pad.modals.badChangeset.cause": "See võib sõltuda serveri valest seadistusest või mõnest muust tõrkest. Palun kontakteeru teenuse haldajaga või proovi uuesti.",
+ "pad.modals.corruptPad.explanation": "Klade, millele püüad ligi pääseda, on rikkis.",
+ "pad.modals.corruptPad.cause": "See võib sõltuda serveri valest seadistusest või mõnest muust tõrkest. Palun kontakteeru teenuse haldajaga või proovi uuesti.",
+ "pad.modals.deleted": "Kustutatud.",
+ "pad.modals.deleted.explanation": "Klade on kustutatud.",
+ "pad.modals.disconnected": "Sa ei ole ühendatud.",
+ "pad.modals.disconnected.explanation": "Ühendus serveriga katkes",
+ "pad.modals.disconnected.cause": "Server ei ole saadaval. Palun kontakteeru teenuse haldajaga või proovi uuesti.",
+ "pad.share": "Jaga kladet",
+ "pad.share.readonly": "Kirjutuskaitstud",
+ "pad.share.link": "Link",
+ "pad.share.emebdcode": "Põimi URL",
+ "pad.chat": "Vestle",
+ "pad.chat.title": "Ava klade vestlusaken.",
+ "pad.chat.loadmessages": "Laadi rohkem sõnumeid",
+ "timeslider.pageTitle": "{{appTitle}} ajajoon",
+ "timeslider.toolbar.returnbutton": "Tagasi kladele",
+ "timeslider.toolbar.authors": "Autoridː",
+ "timeslider.toolbar.authorsList": "Autor puudub",
+ "timeslider.toolbar.exportlink.title": "Eksport",
+ "timeslider.exportCurrent": "Ekspordi käesolev versioon kuiː",
+ "timeslider.version": "Versioon {{version}}",
+ "timeslider.saved": "Salvestatud {{day}}. {{month}}il {{year}}. aastal",
+ "timeslider.dateformat": "{{day}}.{{month}}.{{year}} {{hours}}:{{minutes}}:{{seconds}}",
"timeslider.month.january": "Jaanuar",
+ "timeslider.month.february": "Veebruar",
+ "timeslider.month.march": "Märts",
+ "timeslider.month.april": "Aprill",
+ "timeslider.month.may": "Mai",
+ "timeslider.month.june": "Juuni",
+ "timeslider.month.july": "Juuli",
+ "timeslider.month.august": "August",
+ "timeslider.month.september": "September",
+ "timeslider.month.october": "Oktoober",
+ "timeslider.month.november": "November",
+ "timeslider.month.december": "Detsember",
"timeslider.unnamedauthors": "{{num}} nimetamata {[plural(num) one: autor, other: autorit ]}",
- "pad.savedrevs.marked": "Revisjon märgiti salvestatuna",
+ "pad.savedrevs.marked": "Versioon märgiti salvestatuna",
"pad.userlist.entername": "Sisesta oma nimi",
"pad.userlist.unnamed": "Nimetu",
"pad.userlist.guest": "Külaline",
"pad.userlist.deny": "Eira",
"pad.userlist.approve": "Nõustu",
- "pad.editbar.clearcolors": "Kas soovid kustutada autorite värvid dokumendist?"
+ "pad.editbar.clearcolors": "Kas soovid kustutada autorite värvid dokumendist?",
+ "pad.impexp.importbutton": "Impordi",
+ "pad.impexp.importing": "Importimine...",
+ "pad.impexp.confirmimport": "Faili importimine kustutab praeguse versiooni. Kas kindlasti importida?",
+ "pad.impexp.convertFailed": "Antud faili pole võimalik importida. Palun kasuta teist vormingut või kopeeri-kleebi käsitsi",
+ "pad.impexp.uploadFailed": "Üleslaadimine nurjus, proovi uuesti",
+ "pad.impexp.importfailed": "Importimine nurjus",
+ "pad.impexp.copypaste": "Palun kopeeri ja kleebi",
+ "pad.impexp.exportdisabled": "Eksportimine vormingusse {{type}} on hetkel keelatud. Üksikasjade saamiseks pöördu oma süsteemiadministraatori poole."
}
View
9 src/locales/sk.json
@@ -1,7 +1,8 @@
{
"@metadata": {
"authors": [
- "Teslaton"
+ "Teslaton",
+ "Kusavica"
]
},
"index.newPad": "Nový Pad",
@@ -12,8 +13,8 @@
"pad.toolbar.strikethrough.title": "Prečiarknuté",
"pad.toolbar.ol.title": "Číslovaný zoznam",
"pad.toolbar.ul.title": "Odrážkový zoznam",
- "pad.toolbar.indent.title": "Zväčšiť odsadenie",
- "pad.toolbar.unindent.title": "Zmenšiť odsadenie",
+ "pad.toolbar.indent.title": "Zväčšiť odsadenie (TAB)",
+ "pad.toolbar.unindent.title": "Zmenšiť odsadenie (Shift+TAB)",
"pad.toolbar.undo.title": "Späť (Ctrl-Z)",
"pad.toolbar.redo.title": "Znova (Ctrl-Y)",
"pad.toolbar.clearAuthorship.title": "Odstrániť farby autorstva",
@@ -70,7 +71,7 @@
"pad.modals.deleted.explanation": "Tento Pad bol odstránený.",
"pad.modals.disconnected": "Boli ste odpojení.",
"pad.modals.disconnected.explanation": "Spojenie so serverom sa prerušilo",
- "pad.modals.disconnected.cause": "Server môže byť nedostupný. Ak by problém pretrvával, informujte nás prosím.",
+ "pad.modals.disconnected.cause": "Server môže byť nedostupný. Ak by problém pretrvával, informujte správcu služby.",
"pad.share": "Zdieľať tento Pad",
"pad.share.readonly": "Len na čítanie",
"pad.share.link": "Odkaz",

0 comments on commit f798e28

Please sign in to comment.