[Romanian] Cuprins

James Ray edited this page May 25, 2018 · 3 revisions
Clone this wiki locally

Contents

Ethereum este platforma pe care se vor dezvolta aplicatii descentralizate si noua generatie de smart-contracts.

Raportul Ethereum (whitepaper)

RLP, specificatii pentru prefixul liniar recursiv, folosit pentru codificarea datelor in reteaua Ethereum.

Patricia Tree Specificatii pentru arborele Merkle Patricia (aka Trie), structura folosita pentru stocare si hashing necesare starii blockchainului ethereum.

Wire protocol Specificatii.

Serpent, un limbaj de programare high-level folosit pentru scrierea de smart-contracts. Tutorial aici.

LLL, Specificatii pentru limbajul low-level "Lisp-like Language" , folosit pentru definirea contractelor in clientul ethereum incepand cu PoC-3.

Dagger, Detalii despre algoritmul "proof-of-work".

Block Protocol 2.0

Layers

Clearinghouse