Evgeny Myasishchev evgeny-myasishchev

  • Ukraine/Kharkov
  • Joined on

Public contributions

Contributions in the last year 105 total Sep 5, 2014 – Sep 5, 2015
Longest streak 4 days July 6 – July 9
Current streak 0 days Last contributed
Period: 1 week

Contribution activity

evgeny-myasishchev has no activity during this period.