Skip to content
HocaOkudumu API
JavaScript CSS HTML C# Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs/config
HocaOkudumu.Common
HocaOkudumu.Web
packages
.gitignore
HocaOkudumu.sln
HocaOkudumu.vssscc
LICENSE
README.md

README.md

HocaOkudumu-API

API KULLANIM

Hocaokudumu.com iki adet servis sunmaktadır.

  1. İstenilen şehrin istenilen gününe ait olan namaz saatlerini getiren ("/namazsaati")

  2. İstenilen şehrin son 30 günlük namaz saatlerini getiren. ("/namazsaatiliste")

"/namazsaati" bu servis sadece tek bir günün namaz saatlerini getirir. Servisin çalışması için gerekli olan parametreler Tarih, Sehir ve Ulke'dir.

Parametreleri verirken dikkat edilmesi gerekenler, Ulke ve Sehir parametreleri büyük harfler ile ve Türkçe (İ,Ş,Ğ,Ü,Ç vb.) karakter olmadan gönderilmelidir.

Örnek JSON formatları

Input : {"Tarih":"String","Sehir":"String","Ulke":"String"}

Output : {"Gun":"String","Imsak":"String","Gunes":"String","Oglen":"String","Ikindi":"String","Aksam":"String","Yatsi":"String","Kible":"String"}

API örneği

Tarih bilgisi ise örnekteki gibi gönderilmelidir. Örn: 31.01.2015 Dönüş parametreleri: Gun, Imsak, Gunes, Oglen, Ikindi, Aksam, Yatsi, Kible

"/namazsaatiliste" Bu servis gelecek 30 günün namaz saatlerini getirir. Servisin çalışması için gerekli olan parametreler: Sehir ve Ulke bilgisi.

Parametreler verirken dikkat edilmesi gerekenler.Ulke ve Sehir parametreleri Buyuk harfler ile ve Tükçe karakter olmadan gönderilmelidir. Dönüş parametreleri liste olarak: Gun, Imsak, Gunes, Oglen, Ikindi, Aksam, Yatsi, Kible

Bonus: İftar ve Sahur Sayacı!

Hocaokudumu.com adresinde iftar ve sahur saatlerine ne kadar kaldığını gösteren bir sayaç scripti bulunmaktadır. Kodlarına ulaşabilir ve kullanabilirsiniz.

Fehmi Anaç'a teşekkürler.

Update

  • Internet Explorer FIX / 11.06.2015
  • City Change FIX / 11.06.2015
  • Responsive FIX / 20.06.2015
You can’t perform that action at this time.