Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Προσπάθεια με Raspberry Pi
IMG_20190420_172613.jpg
LICENSE.md
README.md
zoni.jpg
zoni.mp4
Κώδικας.txt
Συνδεσμολογία.txt
Σχέδιο μαθήματος.md

README.md

coyote-upthink4ellak

Ιδέα

Η ιδέα μας είναι να φτιάξουμε μία Ζώνη Βοήθειας. Μία ζώνη την οποία θα φοράνε τυφλοί άνθρωποι και θα τους ειδοποιεί όταν πλησιάζουν σε κάποιο έπιπλο για να μην χτυπήσουν.

Η αρχική προσπάθεια υλοποίησης ήταν με Raspberry Pi. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στον φάκελο "Προσπάθεια με Raspberry Pi". Επειδή αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, μετατρέψαμε τη λύση στην αντίστοιχη με Arduino.

Υλικά

  1. Κουτί 5.90 euros
  2. Αισθητήρα υπερήχων 2.5 euros
  3. Buzzer 0.4 euros
  4. Arduino Uno 22.90 euros ή Funduino Uno 11.90 euros
  5. Κλιπ μπαταρίας 9V για Arduino 0.90 euros
  6. Jumper Wires Male to Male 1.80 euros το σετ
  7. Breadboard 1.60 euros
  8. 1 μπαταρία 9V 1.90 euros

Σύνολο: 37.90 euros (με Arduino) ή 26.90 euros (με Funduino)

Λεπτομέρειες Υλοποίησης και Διδασκαλίας

Στο αρχείο Κώδικας.txt υπάρχει ο κώδικας που θα γραφτεί στο Arduino

Στο αρχείο Συνδεσμολογία.txt υπάρχουν οι οδηγίες για τη συναρμολόγηση της ζώνης

Το βίντεο στο οποίο περιγράφεται η κατασκευή από τα παιδιά μπορεί να το δείτε είτε ως Zoni.mp4 σε αυτό το αποθετήριο (χαμηλή ανάλυση), είτε στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=_6yKOi3dbrc&t=2s (καλύτερη ανάλυση)

Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί OER Canvas, αλλά το πρότυπο αρχείο είναι κλειδωμένο για τροποποίηση. Οπότε αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί το αρχείο "Σχέδιο μαθήματος.md", στο οποίο πρωταρχικά αναφέρονται πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να οργανώσει το μάθημα, αλλά πλέον θα περιέχει και κάποια από τα στοιχεία του OER Canvas που θα βοηθήσουν στην κατανόηση λεπτομερειών του εκπαιδευτικού υλικού.

You can’t perform that action at this time.