Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 105fa5f4bf
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

104 lines (80 sloc) 3.625 kB
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Inserted by TRADOS: --><META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">
<title>Om Facebook-værktøjslinjen</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://facebook/skin/about.css" />
</head>
<body>
<div class="arrow">
<img src="chrome://facebook/skin/images/about/arrow.png" alt="Klik på knappen for at komme i gang" />
<span>Log på og godkend for at komme i gang</span>
</div>
<div class="wrap">
<div class="header">
<h1>Tak, fordi du har valgt at installere Facebook-værktøjslinjen!</h1>
</div>
<div class="login">
<h2>Først skal du logge på og godkende applikationen!</h2>
<img src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-login.png" alt="Login" /> <img class="arrowr" src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-arrow01.png" alt="Pil til højre" /> <img class="right" src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-authorize.png" alt="Godkend" />
</div>
<div class="use">
<h2>Derefter kan du begynde at bruge den!</h2>
<img class="arrowd" src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-arrow02.png" alt="Pil ned" /> <img src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-use.png" alt="Brug" />
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">1</div>
<p>Åbn <span>Venner-sidepanelet</span>, en liste med dine venner og deres seneste statusopdateringer.</p>
</div>
<div class="column2">
<div class="listpoint">2</div>
<span>Søg på Facebook</span>
<p>Søg direkte fra din <span>Firefox-adresselinje</span>, eller efter dine venner i værktøjslinjen.
</p>
</div>
<div class="column3">
<div class="listpoint">3</div>
<span>Hurtige links</span>
<p>Nem adgang til dine Facebook-sider, eller skift indstillingerne for din værktøjslinje.</p>
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">4</div>
<span>Startside</span>
<p>Gå til din profil.</p>
</div>
<div class="column2">
<div class="listpoint">5</div>
<span>Notifikationer</span>
<p>Fortæller dig, hvor mange ulæste anmodninger du har.</p>
</div>
<div class="column3">
<div class="listpoint">6</div>
<span>Synes godt om</span>
<p>Tilkendegiv, at du synes godt om en side, mens du browser, og se antallet af Synes godt om-tilkendegivelser for en side.</p>
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">7</div>
<p><span>Del</span> den aktuelle side, du får vist, med dine Facebook-venner!</p>
</div>
<div class="column2">
<div class="listpoint">8</div>
<p><span>Overfør</span> billeder.</p>
</div>
<div class="column3">
<div class="listpoint">9</div>
<span>Statusopdatering</span>
<p>Del, hvad du laver.</p>
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">10</div>
<span>Log af</span>
<p>Log af, når du er færdig.</p>
</div>
<hr/>
<div class="footer">
<p id="copyright">Facebook &copy; 2012</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.