Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 105fa5f4bf
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
104 lines (80 sloc) 3.52 KB
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Inserted by TRADOS: --><META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">
<title>Over de Facebook-werkbalk</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://facebook/skin/about.css" />
</head>
<body>
<div class="arrow">
<img src="chrome://facebook/skin/images/about/arrow.png" alt="Klik op de knop om te starten" />
<span>Meld je aan en geef de toepassing toestemming om te starten</span>
</div>
<div class="wrap">
<div class="header">
<h1>Bedankt dat je de Facebook-werkbalk hebt ge&iuml;nstalleerd!</h1>
</div>
<div class="login">
<h2>Meld je eerst aan en geef de toepassing toestemming!</h2>
<img src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-login.png" alt="Aanmelden" /> <img class="arrowr" src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-arrow01.png" alt="Pijl naar rechts" /> <img class="right" src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-authorize.png" alt="Toestemming geven" />
</div>
<div class="use">
<h2>En dan kun je beginnen de werkbalk te gebruiken!</h2>
<img class="arrowd" src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-arrow02.png" alt="Pijl omlaag" /> <img src="chrome://facebook/skin/images/about/fb-use.png" alt="Gebruiken" />
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">1</div>
<p>Open de <span>zijbalk</span> met een lijst van je vrienden en hun meest recente statusupdates.</p>
</div>
<div class="column2">
<div class="listpoint">2</div>
<span>Zoeken op Facebook</span>
<p>Zoek rechtstreeks vanaf de <span>Firefox-adresbalk</span> of naar je vrienden vanuit de werkbalk.
</p>
</div>
<div class="column3">
<div class="listpoint">3</div>
<span>Snelle links</span>
<p>Open je Facebook-pagina's of wijzig je werkbalkinstellingen.</p>
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">4</div>
<span>Startpagina</span>
<p>Ga naar je profiel.</p>
</div>
<div class="column2">
<div class="listpoint">5</div>
<span>Meldingen</span>
<p>Laat zien hoeveel ongelezen verzoeken je hebt.</p>
</div>
<div class="column3">
<div class="listpoint">6</div>
<span>Vind ik leuk</span>
<p>Vind een pagina leuk terwijl je zit te browsen en bekijk het aantal vind-ik-leuks van een pagina.</p>
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">7</div>
<p><span>Deel</span> de pagina die je nu zit te bekijken met je Facebook-vrienden!</p>
</div>
<div class="column2">
<div class="listpoint">8</div>
<p><span>Upload</span> foto's.</p>
</div>
<div class="column3">
<div class="listpoint">9</div>
<span>Statusupdate</span>
<p>Deel wat je zit te doen.</p>
</div>
<div class="column1">
<div class="listpoint">10</div>
<span>Afmelden</span>
<p>Meld je af wanneer je klaar bent.</p>
</div>
<hr/>
<div class="footer">
<p id="copyright">Facebook &copy; 2012</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.