Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

GNS3 vežbe zapredmet Bezbednost računarskih mreža

Ove vežbe se prvobitno bile rađene za moj diplomski rad "Analiziranje paketa i zaštita računarskih mreža" iz predmeta Bezbednost računarskih mreža, a kasnije su znatno poboljšane kako bi se primenjivale i na laboratorijskim vežbama u mojoj školi (Visoka ICT škola). Vežbe sadrže koncepte CCNA Security kursa i demonstriraju neke napade na samu mrežu i uređaje. Cilj vežbi je više da se upoznaju studenti sa nekim od pretnji u računarskim mrežama, a ne da predstave 100% realnu situaciju, dakle u realnosti nije možda 100% kao što je i opisano u vežbama. Vežbe su odrađene u emulatoru GNS3, koji je besplatan i otvorenog koda za sve operativne sisteme.

Ostali ciljevi obuhvataju upoznavanje studenta sa Wireshark-om (kako detektovati napad, na šta obratiti pažnju, kako zabeležiti određene pakete i koje sve informacije se mogu zabeležiti) i osnovnim protokolima i mogućnostima koje se mogu konfigurisati na Cisco ruterima i svičevima kako bi se ti napadi sprečili.

Vrsta uređaja koji se koriste u vežbama su:

  1. Ruter Cisco IOU L3 155-2T
  2. Svič Cisco IOU L2 15.2d
  3. Firefox uređaj čiji se image fajl može skinuti preko GNS3
  4. Kali Linux virtuelna mašina sa instaliranim paketima: dsniff, ettercap, yersinia, sslstrip, isc-dhcp-server i nmap.
  5. Ubuntu ili Windows virtuelna mašina

Vežbe su dostupne svima ko želi da se malo igra sa GNS-om i možete ih menjati, dopunjavati, deliti kako vam je volja. U koliko imate neke predloge ili želje bilo za nove napade ili formate vežbi, greške u njima i slično, slobodno me kontaktirajte ili pošaljite pull request pa ću ga pregledati u najkraćem mogućem roku.

Napomena: Zloupotreba ovih vežbi, u smislu izvršenja opisanih i demonstriranih napada, na tuđe računare i mreže se smatra krivičnim delom, te vas upozoravam da to ne činite. Svrha vežbi je čista akademska, da se nauči nešto novo, prepoznaju moguće pretnje i načini da se zaštitite od istih. U koliko se opredelite da ih zloupotrebite, sami snosite posledice!

About

Vežbe iz predmeta Bezbednost računarskih mreža rađene za diplomski rad

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published