Planovi za događaje, hakatone i projekte Mozilla Srbija zajednice.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
images
LICENSE
README.md
vodic-za-lokalizaciju.md
vodic-za-lokalizaciju.pdf

README.md

mozilla srbija logo

Mozilla Srbija

  1. O projektu
  2. Osnovne informacije
  3. Kontakt

O projektu

Radi lakše organizacije u zajednici, koristićemo ovaj GitHub repozitorijum za organizaciju i formiranje budućih projekata, hakatona i raznih drugih događaja.

Osnovne informacije

Kontakt

Za međusobnu komunikaciju u zajednici koristimo Telegram i IRC, ali u slučaju da imate bilo kakva pitanja ili želite da volontirate za našu zajednicu, možete nas kontaktirati i putem društvenih mreža.