Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

README.md

mozilla srbija logo

Mozilla Srbija

  1. O projektu
  2. Osnovne informacije
  3. Kontakt

O projektu

Radi lakše organizacije u zajednici, koristićemo ovaj GitHub repozitorijum za organizaciju i formiranje budućih projekata, hakatona i raznih drugih događaja.

Osnovne informacije

Kontakt

Za međusobnu komunikaciju u zajednici koristimo Telegram i IRC, ali u slučaju da imate bilo kakva pitanja ili želite da volontirate za našu zajednicu, možete nas kontaktirati i putem društvenih mreža.

About

Planovi za događaje, hakatone i projekte Mozilla Srbija zajednice.

Resources

License

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.