Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

React Time

License: MIT Build Status GitHub version

Mevcut sistem saatini gösteren basit çaplı react uygulamasıdır.

Gereksinimler

Bu projenin çalışması için node 5 ve sonrası kurulu olması gerekmektedir. Ayrıca webpack ve webpack geliştirici sunucusu kurulu olmalıdır.

npm i -g webpack webpack-dev-server

Kurulum

  • Bu projeyi bir klasöre kopyalayın
git clone https://github.com/falconsw/react-time.git <KLASÖR_ADI>
npm install
 npm run build
npm start

LICENSE

MIT © Ömer Doğan

About

Mevcut sistem saatini gösteren basit çaplı react uygulamasıdır.

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.