Pardus kurulumu sırasında kolaylık sağlaması için JavaFX Projesi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
src/org/pardus/manager
.classpath
.gitignore
.project
LICENSE
README.md
build.fxbuild

README.md

pardus-manager

Pardus kurulumu sırasında kolaylık sağlaması için JavaFX Projesi

3.Parti Bileşenler

Google Gson

JCsh

Release notları

0.1.2

  • Uzak Host adı değiştirme
  • Uzak makinede script çalıştırma (Root gerekir)

0.1.1

  • Mevcut OS versiyon ve adı öğrenme.
  • Mevcut host name öğrenme (Windows/Linux)
  • Lokal host name değiştirme (Linux, Root gerekir) I
  • IP Tarama (Windows, Linux)
  • Tarama sırasında SSH bağlantı ile makine adını çözümleme (Linux)