@fatihbahceci fatihbahceci released this Aug 12, 2018 · 1 commit to master since this release

Versiyon notları
0.1.2
Uzak Host adı değiştirme
Uzak makinede script çalıştırma (Root gerekir)
0.1.1
Mevcut OS versiyon ve adı öğrenme.
Mevcut host name öğrenme (Windows/Linux)
Lokal host name değiştirme (Linux, Root gerekir)
IP Tarama (Windows, Linux)
Tarama sırasında SSH bağlantı ile makine adını çözümleme (Linux)

Assets 3
Pre-release
Pre-release

@fatihbahceci fatihbahceci released this Aug 4, 2018 · 21 commits to master since this release

Versiyon notları
0.1.1
Mevcut OS versiyon ve adı öğrenme.
Mevcut host name öğrenme (Windows/Linux)
Lokal host name değiştirme (Linux, Root gerekir)
IP Tarama (Windows, Linux)
Tarama sırasında SSH bağlantı ile makine adını çözümleme (Linux)

Assets 3