Skip to content

fbslo/dostavljac

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dostavljac

Free community essentials delivery app.

developed by @fbslo and @sijanec


Dokumentacija za NodeJS API:

Preimenuj demo.env v .env in dodaj potrebne podatke.

Dodaj podatke za MySQL baso podatkov v database/db_config.json

Dodaj potrebne knjižnice: npm install

node index.js (ali s pm2 pm2 start index.js)


 • MySQL

Database table: users

name TEXT, email TEXT, password TEXT, date TEXT, verifiedEmail TEXT, userStatus TEXT

Database table: verifyEmail

email TEXT, secret TEXT, date TEXT, used BOOL

Database table: kyc

email TEXT, file TEXT, date TEXT

Database table: resetPassword

email TEXT, secret TEXT, date TEXT, status TEXT


POST /api/sendVerificationEmail

sendVerificationEmail is using Sendgrid's email API.

@apiParam {string} server_secret Server secret (from .env)
@apiParam {string} email User's email

sendVerificationEmail omogoča pošiljanje email-ov z potrditveno povezavo/kodo uporabnikom. Potrditvena koda je dolga 30 znakov, shrani se v verifyEmail tabelo v bazi podtakov.


GET /api/verifyEmail

@apiParam {string} secret Secret used to verify user's email. Generated at sendVerificationEmail.js

GET zahteva na /api/verifyEmail potrdi uporabikov email naslov in spremeni status used v tabeli verifyEmail iz false v true.


POST /api/kyc

@apiParam {string} email User's email
@apiParam {file} image Image of user's ID, selfie...

KYC (Know Your Customer) omogoča upload slike (npr. osebna izkaznica, selfie...) za verifikacijo novih uporabnikov in zmanjševanje zlorab. Slika se shrani v backend-node/kyc/ mapo, največja velikost je 5 MB (lahko spremeniš v index.js), dovoljeni formati so jpeg, png, gif.

Opomba: encType pri POST requestu (vsaj v HTML form) mora biti multipart/form-data.


POST /api/register

Registracija novih uporabnikov.

@apiParam {string} name User's name
@apiParam {string} email User's email
@apiParam {string} password User's password
@apiParam {string} userStatus Status of the user (Prostovoljec or Uporabnik)

Vrne JSON:

 • message: User created!, uporabnik je usvarjen
 • message: User not created!, napaka pri ustvarjanju uporabnika (MySQL napaka)
 • message: Missing credentials!, če manjka geslo ali email ali je email v nepravilnem formatu
 • message: Name or password is to short!, če je geslo krajše od 10 znakov ali ime krajše od 5 znakov.
 • message: Email already exisits!, če je email že uporabljen.
 • message: Internal Server Error!, če pride do napake pri prejemanju podatkov iz baze podatkov

GET /api/kraji

Seznam slovenskih krajev in poštnih številk.

@apiParam {string} filter (optional) Filter by name of postal code

Vrne JSON array oblike {"result":[{"postnaStevilka": "1000", "kraj": "Ljubljana"}, {"postnaStevilka": "1001", "kraj": "Ljubljana - P. P."}]}

Filter omogoča filtriranje rezultatov (npr. ?filter=1000) po imenu kraja ali poštni številki (ali seznam krajev, ki vsebujejo ime/poštno števliko (npr. ?filter=lju vrne vse kraje, ki imajo v imenu lju)).

Zahvala @DejanL za seznam krajev na https://api.lavbic.net/kraji


POST /login

Pridobitev JSON Web Token (JWT) za autentikacijo uporabnika.

@apiParam {string} email User's email
@apiParam {string} password User's password

Vrne JSON:

 • message: ok, JWT je shranjen v cookie
 • message: No such user found!, če uporabnikov email ni v bazi podatkov
 • message: Password is not correct!, če se geslo ne ujema s tistim v bazi podatkov
 • message: Missing credentials!, če manjka geslo ali email
 • message: Email is not verified!, če email še ni potrjen
 • message: Internal Server Error!, če pride do napake pri prejemanju podatkov iz baze podatkov

POST /api/userStatus

Podrobnosti o uporabniku.

@apiParam {cookie} id User's cookie (from login)

Vrne JSON:

 • message: ok, result: userDetails, userDetails so podatki o uporabniku.
 • message: No such user found!, če uporabnikov email ni v bazi podatkov
 • message: Internal Server Error!, če pride do napake pri prejemanju podatkov iz baze podatkov

POST /api/resetPassword

Pošiljanje emaila s potrditveno kodo za spremembo gesla.

@apiParam {string} email User's email

Vrne JSON:

 • message: Email sent!, userDetails so podatki o uporabniku.
 • message: No such user found!, če uporabnikov email ni v bazi podatkov
 • message: Missing credentials!, če zahteva ne vsebuje emaila
 • message: Internal Server Error!, če pride do napake pri prejemanju podatkov iz baze podatkov

POST /api/resetPassword/change

Sprememba pozabljenega gesla.

@apiParam {string} email User's email
@apiParam {string} secret Secret from email sent to user
@apiParam {string} new_password New user's password

Vrne JSON:

 • message: Password changed!, geslo je uspešno spremenjeno.
 • message: Secret already used!, koda je že uporabljena.
 • message: No such user found!, če uporabnikov email ni v bazi podatkov
 • message: Missing credentials!, če zahteva ne vsebuje emaila, gesla ali skrivne kode.
 • message: Internal Server Error!, če pride do napake pri prejemanju podatkov iz baze podatkov

POST /api/changePassword

Sprememba gesla.

@apiParam {cookie} id User's cookie
@apiParam {string} password User's old password
@apiParam {string} new_password New user's password

Vrne JSON:

 • message: Password changed!, geslo je uspešno spremenjeno.
 • message: Old password is not correct!, staro geslo ni pravilno.
 • message: No such user found!, če uporabnikov email ni v bazi podatkov
 • message: Missing credentials!, če zahteva ne vsebuje emaila, gesla ali skrivne kode.
 • message: Internal Server Error!, če pride do napake pri prejemanju podatkov iz baze podatkov
 • message: Updating password failed!, če pride do napake pri vstavljanju novega gesla v bazo podatkov

Donations

Bitcoin: bc1q5a2c4amvwwftfcmw8ng3a0d5q6wftpmsq9kxa3

About

Free community essentials delivery app.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published