No description, website, or topics provided.
Java
Latest commit 71d454f Jun 11, 2015 @Essylia Essylia Update README.md
New bitcoin address and new organisation.
Permalink
Failed to load latest commit information.
libs
releases
res Preparation for new UL-Zones 1 April 2014. Mar 19, 2014
src/com/fejkbiljett/android Fix errors Jun 9, 2015
.gitignore First Commit Jan 24, 2013
AndroidManifest.xml
README.md Update README.md Jun 11, 2015
fejkbiljett.keystore
project.properties

README.md

Fejkbiljett för Android

Fejkbiljett är en Android-applikation som skapar biljetter som liknar äkta sms-biljetter som behövs för att åka i olika städers kollektivtrafik.

För närvarande stöds följande städer:

  • Stockholm (SL, alla zoner inklusive länsöverskridande biljetter)
  • Göteborg (Göteborg stadstrafik, Göteborg+, Göteborg++, Göteborg+++ samt Kungälv)

Ansvarsfriskrivning

Att använda Fejkbiljett för att olovligen åka i kollektivtrafiken är att betrakta som bedrägeri och/eller urkundsförfalskning, utvecklarna uppmanar användarna att endast använda program och källkod i utbildningssyfte.

Ladda ned

Fejkbiljett 0.18 går att ladda ned här:

https://github.com/Olangu/Fejkbiljett-Android/raw/master/releases/Fejkbiljett0.18.apk

MD5: 4c38957fe751bb7a5bb5d035b9b78e27
SHA1: ae6cb5d04e9dd64bd8f9b2938f8dd4671800ffdc

Appens rättigheter

Appen kräver dessa rättigheter:

  • WRITE_SMS (För att kunna skriva sms i telefonen)
  • READ_SMS (Behövs också för att kunna skriva sms)
  • INTERNET (Nerladdning av uppdateringar)
  • WAKE_LOCK (Så inte telefonen går i viloläge när uppdatering laddas ned)
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE (För att lagra nedhämtade uppdateringen)
  • VIBRATE (För att kunna vibrera vid skapande av sms)

Diskutera

Fejkbiljetts Flashbacktråd:

https://www.flashback.org/t2073456

Donera

Skänk en slant: