This project is dead.
HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
index.html

README.md

Ten projekt już nie działa!

Oto stare README:

  1. Dlaczego otwartasiec.pl

Nie ma w polskim internecie jednego miejsca, w którym znalazłyby się rzetelne i inspirujące informacje dotyczące najnowszych technologii webowych - HTML5, CSS i JavaScriptu. Po wpisaniu w Google fraz CSS, HTML czy JavaScript dostajemy głównie niezaktualizowane i nieatrakcyjne kursy tych języków. Młody adept web dev nie ma pojęcia, jak fajne rzeczy można zrobić przy pomocy powyższego trio. Nie wie też, że jego możliwości są na tyle duże (API HTML5, canvas, WebGL, node, mobile), że z powodzeniem może skupić się na rozwoju osobistym w ich obszarze. Nie rozumie zagrożeń czyhających na standardy sieciowe, a także ich znaczenia w ogólności.

Otwartasiec.pl ma być kampanią społeczną pokazującą, jak wiele można zrobić przy pomocy tych technologii, co się wokół nich dziś dzieje, jakie są trendy i kierunki rozwoju. Projekt ma uwydatnić wszystkie pozytywne aspekty zajmowania się Open Webem: otwartość, oparcie o standardy sieciowe, skalowalność, przenośność, łatwość nauki.

  1. Cele otwartasiec.pl
  • pokazanie możliwości CSS3, HTML5, JS w postaci krótkich opisów, linków do dem i ciekawych projektów
  • wytłumaczenie, dlaczego otwarte technologie webowe są ważne i powinny zostać wolne od wszelkich monopoli i nacisków
  • wyjaśnienie kierunku rozwoju otwartych technologii webowych
  • przedostanie się do świadomości tzw. webdeveloperów, że open web stack jest na tyle silnym i poważnym zbiorem technologii, że pełni autonomiczną i niezależną rolę w rozwoju sieci i jest równie ważny dla aplikacji internetowych
  • podkreślenie roli standardów sieciowych w pisaniu aplikacji internetowych (przenośność, dostępność)