Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
calc
calendar
cedet
emacs-lisp
emulation
erc
eshell
gnus
international
language
leim
mail
mh-e
net
nxml
obsolete
org
play
progmodes
term
textmodes
url
vc
COPYING
ChangeLog
ChangeLog.1
ChangeLog.10
ChangeLog.11
ChangeLog.12
ChangeLog.13
ChangeLog.14
ChangeLog.15
ChangeLog.16
ChangeLog.2
ChangeLog.3
ChangeLog.4
ChangeLog.5
ChangeLog.6
ChangeLog.7
ChangeLog.8
ChangeLog.9
Makefile.in
README
abbrev.el
align.el
allout-widgets.el
allout.el
ansi-color.el
apropos.el
arc-mode.el
array.el
autoarg.el
autoinsert.el
autorevert.el
avoid.el
battery.el
bindings.el
bookmark.el
bs.el
buff-menu.el
button.el
calculator.el
case-table.el
cdl.el
chistory.el
cmuscheme.el
color.el
comint.el
completion.el
composite.el
cus-dep.el
cus-edit.el
cus-face.el
cus-load.el
cus-start.el
cus-theme.el
custom.el
dabbrev.el
delim-col.el
delsel.el
descr-text.el
desktop.el
dframe.el
dired-aux.el
dired-x.el
dired.el
dirtrack.el
disp-table.el
dnd.el
doc-view.el
dos-fns.el
dos-vars.el
dos-w32.el
double.el
dynamic-setting.el
ebuff-menu.el
echistory.el
edmacro.el
ehelp.el
elec-pair.el
electric.el
elide-head.el
emacs-lock.el
env.el
epa-dired.el
epa-file.el
epa-hook.el
epa-mail.el
epa.el
epg-config.el
epg.el
expand.el
ezimage.el
face-remap.el
facemenu.el
faces.el
ffap.el
filecache.el
filenotify.el
files-x.el
files.el
filesets.el
find-cmd.el
find-dired.el
find-file.el
find-lisp.el
finder-inf.el
finder.el
flow-ctrl.el
foldout.el
follow.el
font-core.el
font-lock.el
format-spec.el
format.el
forms.el
frame.el
frameset.el
fringe.el
generic-x.el
gs.el
help-at-pt.el
help-fns.el
help-macro.el
help-mode.el
help.el
hex-util.el
hexl.el
hfy-cmap.el
hi-lock.el
hilit-chg.el
hippie-exp.el
hl-line.el
htmlfontify.el
ibuf-ext.el
ibuf-macs.el
ibuffer.el
icomplete.el
ido.el
ielm.el
iimage.el
image-dired.el
image-file.el
image-mode.el
image.el
imenu.el
indent.el
info-look.el
info-xref.el
info.el
informat.el
isearch.el
isearchb.el
jit-lock.el
jka-cmpr-hook.el
jka-compr.el
json.el
kermit.el
kmacro.el
ldefs-boot.el
linum.el
loaddefs.el
loadhist.el
loadup.el
locate.el
lpr.el
ls-lisp.el
macros.el
makefile.w32-in
makesum.el
man.el
master.el
mb-depth.el
md4.el
menu-bar.el
midnight.el
minibuf-eldef.el
minibuffer.el
misc.el
misearch.el
mouse-copy.el
mouse-drag.el
mouse.el
mpc.el
msb.el
mwheel.el
newcomment.el
notifications.el
novice.el
outline.el
paren.el
password-cache.el
pcmpl-cvs.el
pcmpl-gnu.el
pcmpl-linux.el
pcmpl-rpm.el
pcmpl-unix.el
pcmpl-x.el
pcomplete.el
printing.el
proced.el
profiler.el
ps-bdf.el
ps-def.el
ps-mule.el
ps-print.el
ps-samp.el
recentf.el
rect.el
register.el
repeat.el
replace.el
reposition.el
reveal.el
rfn-eshadow.el
rot13.el
ruler-mode.el
savehist.el
saveplace.el
sb-image.el
scroll-all.el
scroll-bar.el
scroll-lock.el
select.el
server.el
ses.el
shadowfile.el
shell.el
simple.el
skeleton.el
sort.el
soundex.el
speedbar.el
startup.el
strokes.el
subdirs.el
subr.el
t-mouse.el
tabify.el
talk.el
tar-mode.el
tempo.el
term.el
thingatpt.el
thumbs.el
time-stamp.el
time.el
timezone.el
tmm.el
tool-bar.el
tooltip.el
tree-widget.el
tutorial.el
type-break.el
uniquify.el
userlock.el
vcursor.el
version.el
view.el
vt-control.el
vt100-led.el
w32-common-fns.el
w32-fns.el
w32-vars.el
wdired.el
whitespace.el
wid-browse.el
wid-edit.el
widget.el
windmove.el
window.el
winner.el
woman.el
x-dnd.el
xml.el
xt-mouse.el

README

This directory contains source code for the parts of Emacs that are
written in Emacs Lisp.  *.el files are Emacs Lisp source, and the
corresponding *.elc files are byte-compiled versions.  Byte-compiled
files are architecture-independent.

The term subdirectory contains Lisp files that customize Emacs for
certain terminal types.  When Emacs starts, it checks the TERM
environment variable to get the terminal type and loads
`term/${TERM}.el' if it exists.

The other subdirectories hold Lisp packages grouped by their general
purpose.