Skip to content

Latest commit

 

History

History
2106 lines (1857 loc) · 64.3 KB

fiberpay.md

File metadata and controls

2106 lines (1857 loc) · 64.3 KB

Automatyzacja obsługi płatności

FiberPay

Informacje ogólne

Adresy serwerów

Funkcjonalność Środowisko URL
Serwer API Produkcyjne https://api.fiberpay.pl/1.0
Panel deweloperski Produkcyjne https://fiberpay.pl
Serwer API Testowe https://apitest.fiberpay.pl/1.0
Panel deweloperski Testowe https://test.fiberpay.pl

UWAGA!

Są to zupełnie rozdzielone środowiska (łącznie z infrastrukturą). Klucze API z jednego środowiska nie będą działać w drugim.

Klucze API

Do korzystania z API konieczne jest wygenerowanie kluczy:

 • jawnego (publicKey) - używanego do przesyłania w ramach żądań API
 • tajnego (secretKey) - używanego do podpisywania żądań (nigdy nie powinien by przesyłany lub ujawniany)

Klucze możesz wygenerować korzystając z panelu użytkownika Fiberpay.

Biblioteka API

Fiberpay posiada publicznie dostępną bibliotekę umożliwiającą komunikację z API utworzoną w języku PHP.

Jej instalacja możliwa jest przy użyciu narzędzia Composer [link]

composer require fiberpay/fiberpay-php

Nagłówki

Każde żądanie do API powinno posiadać następujące nagłówki:

 • Content-Type - application/json
 • Accept - application/json
 • X-API-Route – informacja o wywoływanej metodzie HTTP oraz URI
  • np. POST /1.0/orders/collect
  • np. GET /1.0/orders/collect/12345678
 • X-API-Nonce – nonce w postaci liczba naturalnej, każdy następny nonce powinien być większy od poprzedniego (przykładowo można użyć timestampa lub zaokrąglonego microtime jeśli używamy PHP)
 • X-API-Key – wygenerowany klucz jawny
 • X-API-Signature – podpis z użyciem skrótu sha512 stworzonego przy użyciu ‘route’, ‘nonce’, ‘apiKey’, ‘requestBody’ i ‘secretKey’

Instrukcja utworzenia X-API-Nonce

Jest to wartość w postaci liczby naturalnej, która jest zapisywana przy każdym żądaniu API. Każde kolejne żądanie API powinno posiadać wartość nonce, które będzie większe od poprzednio zapisanego. Nonce przypisane jest do własnego klucza API, więc w przypadku wykorzystywania większej ilości systemów, warto utworzyć klucz API dla każdej instancji. Dobrym przykładem nonce jest wartość timestampa aktualnego czasu, który powinien z każdym kolejnym żądaniem być wartością większą od poprzedniej.

Przykład: Wykonując żądanie API do systemu z ustawionym nagłówkiem X-API-Nonce = 1, następne żądanie API do systemu powinno mieć nagłowek X-API-Nonce większy od 1 np. X-API-Nonce = 2. I dalej kolejne żądanie powinno mieć nagłowek większy od poprzedniego, czyli X-API-Nonce > 2.

Instrukcja utworzenia X-API-Signature

Należy utworzyć połączony ciąg znaków (concatenated string) składający się z route, nonce, apiKey oraz requestBody (kolejność ma znaczenie!).

Wartość requestBody to treść (body) żądania HTTP, które przesyłamy do API. W wybranych przypadkach wartość requestBody będzie pusta, bo całość wywołania API może ograniczać się do URLa (np. GET /1.0/orders/collect/12345678). W takim przypadku należy użyć pustego ciągu tekstowego ('').

Następnie należy wygenerować skrót sha512 z utworzonego ciągu używając secretKey.

Przykładowa implementacja w PHP:

$implodeParams = implode( ‘’, [$route, $nonce, $apiKey, $requestBody]);
hash_hmac(‘sha512’, $implodeParams, $secretKey)

Mechanizm callbacków

FiberPay posiada mechanizm tzw. callbacków. Po aktualizacji zlecenia system FiberPay może wywołać żądanie HTTP na wskazany uprzednio adres, gdzie:

 • w ciele (body) żądania będzie zawarty token JWT z aktualnymi danymi zlecenia,
 • w nagłówku API-Key(header) żądania będzie zawarty jawny klucz API, wskazujacy który klucz tajny został wykorzystany do utworzenia JWT.

Token JWT należy odkodować używając algorytmu HS256 oraz klucza tajnego. Jeśli sygnatura tokenu zgadza się po odszyfrowaniu, to znaczy, że dane są prawdziwe i zostały wysłane przez FiberPay.

Przykładowy token JWT:

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwYXlsb2FkIjp7Im9yZGVySXRlbSI6eyJkYXRhIjp7ImNvZGUiOiJmdGU1bnljcSIsInN0YXR1cyI6InJlY2VpdmVkIiwidHlwZSI6ImNvbGxlY3RfaXRlbSIsImN1cnJlbmN5IjoiUExOIiwiYW1vdW50IjoiMTAwLjAwIiwiZmVlcyI6W10sInRvTmFtZSI6IkphbiBLb3dhbHNraSIsInBhcmVudENvZGUiOiJkejh5bjdncWZwcjYiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlNhbGFyeSBwYXltZW50IiwibWV0YWRhdGEiOm51bGwsImNyZWF0ZWRBdCI6IjIwMjEtMDUtMTEgMTI6MjU6MzIiLCJ1cGRhdGVkQXQiOiIyMDIxLTA1LTExIDEyOjI2OjAyIiwicmVkaXJlY3QiOiJodHRwczpcL1wvdGVzdC5maWJlcnBheS5wbFwvb3JkZXJcL2Z0ZTVueWNxIn0sImludm9pY2UiOnsiYW1vdW50IjoiMTAwLjAwIiwiY3VycmVuY3kiOiJQTE4iLCJpYmFuIjoiUEwxOTE5NDAxMDc2MzIwMjgwMTAwMDAyVEVTVCIsImJiYW4iOiIxOTE5NDAxMDc2MzIwMjgwMTAwMDAyVEVTVCIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiZnRlNW55Y3EifSwibGlua3MiOnsicmVsIjoic2VsZiIsImhyZWYiOiJodHRwczpcL1wvYXBpdGVzdC5maWJlcnBheS5wbFwvMS4wXC9vcmRlcnNcL2NvbGxlY3RcL2l0ZW1cL2Z0ZTVueWNxIn19LCJ0cmFuc2FjdGlvbiI6eyJkYXRhIjp7ImNvbnRyYWN0b3JOYW1lIjoiVEVTVCIsImNvbnRyYWN0b3JJYmFuIjoiUEwxMjM0MDAwMFRFU1QiLCJhbW91bnQiOiIxMDAuMDAiLCJjdXJyZW5jeSI6IlBMTiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiZnRlNW55Y3EiLCJiYW5rUmVmZXJlbmNlQ29kZSI6ImZ0ZTVueWNxIiwib3BlcmF0aW9uQ29kZSI6ImZ0ZTVueWNxIiwiYWNjb3VudEliYW4iOiJQTDE5MTk0MDEwNzYzMjAyODAxMDAwMDJURVNUIiwiYm9va2VkQXQiOiIyMDIxLTA1LTExIDEyOjI1OjUwIiwiY3JlYXRlZEF0IjoiMjAyMS0wNS0xMSAxMjoyNTo1MCIsInVwZGF0ZWRBdCI6IjIwMjEtMDUtMTEgMTI6MjY6MDIifSwidHlwZSI6ImJhbmtUcmFuc2FjdGlvbiJ9LCJ0eXBlIjoiY29sbGVjdF9vcmRlcl9pdGVtX3JlY2VpdmVkIiwiY3VzdG9tUGFyYW1zIjpudWxsfSwiaXNzIjoiRmliZXJwYXkiLCJpYXQiOjE2MjA3ODYzNjJ9.cQgcBYDF13P64WOLBT9slzxEoC-7ln_9iIDoSVVONr0

Po odszyfrowaniu:

{
 "payload": {
  "orderItem": {
   "data": {
    "code": "2c36wknyq7uz",
    "status": "completed",
    "type": "direct",
    "description": "Salary payment",
    "currency": "PLN",
    "amount": "100.0000",
    "fees": [
     {
      "amount": "0.50",
      "currency": "PLN",
      "type": "subtraction"
     }
    ],
    "feeAmountSum": "0.50",
    "toName": "Michał",
    "toIban": "PL27114020040000300201355387",
    "redirect": "http://localhost:3000/order/2c36wknyq7uz",
    "metadata": null,
    "createdAt": "2022-12-27 12:21:37",
    "updatedAt": "2022-12-27 12:24:07"
   },
   "invoice": {
    "code": "b74nm6ckq",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "createdAt": "2022-12-27 12:21:37",
    "updatedAt": "2022-12-27 12:23:15"
   },
   "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://3d51-89-64-64-11.eu.ngrok.io/1.0/orders/direct/2c36wknyq7uz"
   }
  },
  "transaction": {
   "data": {
    "contractorName": "Michał",
    "contractorIban": "PL27114020040000300201355387",
    "amount": "-99.50",
    "currency": "PLN",
    "description": "5jucvt6d Salary payment",
    "bankReferenceCode": "fyv7qx89b5j2",
    "operationCode": "fyv7qx89b5j2",
    "accountIban": "PL123400007",
    "bookedAt": "2022-12-27 12:23:59",
    "createdAt": "2022-12-27 12:23:59",
    "updatedAt": "2022-12-27 12:24:07"
   },
   "type": "bankTransaction"
  },
  "type": "direct_order_sent"
 },
 "iss": "Fiberpay",
 "iat": 1679401850
}

Informacje jak odkodować lub jakich bibliotek użyć do obsługi tokenu JWT znajdziesz pod adresem: https://jwt.io/

Faktury

Możliwe jest pobranie za pośrednictwem API informacji o fakturach wystawionych przez nas za zrealizowane usługi.

GET /invoices

Pobranie informacji o wystawionych fakturach

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": [
  {
   "data": {
    "code": "8vdf57y9zwqe",
    "number": "FP/bcde/2021/03/1",
    "amount": 100,
    "currency": "PLN",
    "downloadUrl": "https://fiberpay.fakturownia.net/f/FP-bcde-2021-03-1/ZYzAfJL0f0LnKLajhsdM.pdf",
    "billingPeriod": "2021-03",
    "issueDate": "2021-04-01"
   },
   "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices/8vdf57y9zwqe"
   }
  },
  {
   "data": {
    "code": "5ped9nrvyzs3",
    "number": "FP/bcde/2021/03/2",
    "amount": 500,
    "currency": "PLN",
    "downloadUrl": "https://fiberpay.fakturownia.net/f/FP-bcde-2021-03-2/mrWTlweIAPpdrbgBop80.pdf",
    "billingPeriod": "2021-03",
    "issueDate": "2021-04-01"
   },
   "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices/5ped9nrvyzs3"
   }
  }
 ],
 "links": {
  "first": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices?page=1",
  "last": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices?page=1",
  "prev": null,
  "next": null
 },
 "meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
   {
    "url": null,
    "label": "« Previous",
    "active": false
   },
   {
    "url": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices?page=1",
    "label": 1,
    "active": true
   },
   {
    "url": null,
    "label": "Next »",
    "active": false
   }
  ],
  "path": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices",
  "per_page": 15,
  "to": 4,
  "total": 4
 }
}

GET /invoices/{code}

Pobranie informacji o pojedynczej fakturze

Parametr Wymagane Opis
code tak kod faktury

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": {
  "code": "c7r3j5xaw9v8",
  "number": "FP/bcde/2021/03/3",
  "amount": 19,
  "currency": "PLN",
  "downloadUrl": "https://fiberpay.fakturownia.net/f/FP-bcde-2021-03-3/vV0Wlx2GX96ZZzQXp.pdf",
  "billingPeriod": "2021-03",
  "issueDate": "2021-04-01",
  "orders": {
   "data": [
    {
     "data": {
      "code": "685ztudjnmk2",
      "status": "completed",
      "type": "forward",
      "currency": "PLN",
      "targetAmount": "1800.0000",
      "targetName": "targetName",
      "targetIban": "PL61109010140000071219812874",
      "targetDescription": "targetDescription",
      "brokerAmount": "181.0000",
      "brokerName": "targetName",
      "brokerIban": "PL61109010140000071219812874",
      "feeAmount": "19.00",
      "redirectUrl": null,
      "beforePaymentInfo": null,
      "afterPaymentInfo": null,
      "createdAt": "2021-04-09 12:44:21",
      "updatedAt": "2021-04-09 12:44:21"
     },
     "invoice": {
      "amount": "2000.00",
      "currency": "PLN",
      "iban": "PL123400005",
      "bban": "123400005",
      "description": "g92e3nb6"
     },
     "links": {
      "rel": "self",
      "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/forward/685ztudjnmk2"
     }
    }
   ],
   "links": {
    "first": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices/c7r3j5xaw9v8?page=1",
    "last": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices/c7r3j5xaw9v8?page=1",
    "prev": null,
    "next": null
   },
   "meta": {
    "current_page": 1,
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "links": [
     {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
     },
     {
      "url": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices/c7r3j5xaw9v8?page=1",
      "label": 1,
      "active": true
     },
     {
      "url": null,
      "label": "Next »",
      "active": false
     }
    ],
    "path": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/invoices/c7r3j5xaw9v8",
    "per_page": 15,
    "to": 1,
    "total": 1
   }
  }
 }
}

Rozliczenia

GET /settlements

Pobranie informacji o rozliczeniach

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": [
  {
   "data": {
    "code": "6a3mukzxtv",
    "status": "open",
    "amount": "0.0000",
    "feeAmount": "0.0000",
    "currency": "PLN",
    "closedAt": null,
    "createdAt": "2021-04-08 11:43:05",
    "updatedAt": "2021-04-08 11:43:05"
   }
  },
  {
   "data": {
    "code": "w6ny79cqma",
    "status": "open",
    "amount": "0.0000",
    "feeAmount": "0.0000",
    "currency": "PLN",
    "closedAt": null,
    "createdAt": "2021-04-09 11:09:15",
    "updatedAt": "2021-04-09 11:09:15"
   }
  }
 ]
}

GET /settlements/{code}

Pobranie informacji o pojedynczym rozliczeniu

Parametr Wymagane Opis
code tak kod rozliczenia

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": {
  "code": "4jscrftnk5",
  "status": "open",
  "amount": "0.0000",
  "feeAmount": "0.0000",
  "currency": "PLN",
  "closedAt": null,
  "createdAt": "2021-04-09 12:03:33",
  "updatedAt": "2021-04-09 12:03:33"
 }
}

Opis usług

FiberDirect

Usługa pojedynczego przekazu pieniężnego na wskazane konto bankowe. Platforma korzystająca z API dostanie powiadomienie, gdy dany przekaz zostanie opłacony, a następnie gdy Fiberpay przekaże środki na docelowe konto.

POST /orders/direct

Utworzenie zlecenia. Parametry żądania:

Parametr Wymagane Opis
amount tak kwota przekazu, decimal z maks. 2 miejscami po przecinku (np. 100.50)
currency tak waluta (aktualnie dostępne tylko PLN)
toName tak nazwa odbiorcy
toIban tak IBAN odbiorcy
description nie tytuł przelewu
metadata nie opcjonalne dane przekazywane przez FiberPay w odpowiedzi
callbackUrl nie URL na który ma być wywołany callback
callbackParams nie opcjonalne parametry callbacka

Przykładowa odpowiedź serwera

{
 "data": {
   "code": "gjrbwhcx96v7",
   "status": "defined",
   "type": "direct",
   "currency": "PLN",
   "amount": "100.0000",
   "feeAmount": "0.5000",
   "toName": "Michał",
   "toIban": "PL27114020040000300201355387",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:02:42",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:02:42"
 },
 "invoice": {
   "amount": "100.50",
   "currency": "PLN",
   "iban": "PL123400007",
   "description": "gjrbwhcx96v7"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/direct/gjrbwhcx96v7"
 }
}

GET /orders/direct/{code}

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": {
   "code": "gjrbwhcx96v7",
   "status": "defined",
   "type": "direct",
   "currency": "PLN",
   "amount": "100.0000",
   "feeAmount": "0.5000",
   "toName": "Michał",
   "toIban": "PL27114020040000300201355387",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:02:42",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:02:42"
 },
 "invoice": {
   "amount": "100.50",
   "currency": "PLN",
   "iban": "PL123400007",
   "description": "gjrbwhcx96v7"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/direct/gjrbwhcx96v7"
 }
}

DELETE /orders/direct/{code}

Anulowanie wcześniej utworzonego zlecenia (możliwe tylko dla jeszcze nieopłaconych zleceń).

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia
{
 "data": {
   "code": "gjrbwhcx96v7",
   "status": "cancelled",
   "type": "direct",
   "currency": "PLN",
   "amount": "100.0000",
   "feeAmount": "0.5000",
   "toName": "Michał",
   "toIban": "PL27114020040000300201355387",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:02:42",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:03:34"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/direct/gjrbwhcx96v7"
 }
}

FiberSplit

Usługa FiberSplit jest stosowana do obsługi masowych wypłat środków do wielu odbiorców. Pozwala wykonać wiele przekazów pieniężnych opłaconych jednym przelewem - przykładowo może to być 100 przelewów na wskazane konta bankowe po 100 zł zrealizowane w wyniku zasilenia zlecenia przelewem na 10.000 zł. Aplikacja korzystająca z API po założeniu zlecenia tego typu dostanie powiadomienie, gdy zostanie ono opłacone przelewem zasilającym. Następnie aplikacja będzie otrzymywała powiadomienia dot. statusu każdego ze jednostkowych przekazów pieniężnych w zleceniu.

Aby skorzystać z usługi należy:

 • założyć zlecenie (POST /orders/split)
 • dodać poszczególne przekazy pieniężne (POST /orders/split/item)
 • zakończyć definicję zlecenia (PUT /orders/split/{code}/define)
 • opłacić utworzone zlecenie

POST /orders/split

Tworzy zlecenie

Parametr Wymagane Opis
currency tak waluta zlecenia (aktualnie wspieramy tylko PLN)
metadata nie opcjonalne dane przekazywane przez FiberPay w callbacku

Przykładowa odpowiedź

{
 "data": {
   "code": "zc6ta75gfpme",
   "status": "open",
   "type": "split",
   "currency": "PLN",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:05:32",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:05:32",
   "items": []
 },
 "invoice": {
   "amount": "0.00",
   "currency": "PLN",
   "iban": null,
   "description": "zc6ta75gfpme"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/zc6ta75gfpme"
 }
}

POST /orders/split/item

Tworzy pojedynczy przelew do wysłania w ramach całego zlecenia.

Parametr Wymagane Opis
amount tak kwota przelewu
currency tak waluta przelewu (aktualnie wspierane tylko PLN)
parentCode tak kod zlecenia nadrzędnego
toName tak nazwa odbiorcy
toIban tak IBAN odbiorcy
description tak tytuł przelewu
metadata nie opcjonalne dane przekazywane przez FiberPay w odpowiedzi,
callbackUrl nie URL na który ma być wywołany callback
callbackParams nie opcjonalne parametry callbacka

Przykładowa odpowiedź

{
 "data": {
   "code": "gmats9v3",
   "description": "testowy przelew",
   "status": "open",
   "type": "split_item",
   "currency": "PLN",
   "amount": "100",
   "feeAmount": "1.50",
   "toName": "Michał",
   "toIban": "PL27114020040000300201355387",
   "parentCode": "m9cqbfhk5x4e",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:07:53",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:07:53"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/item/gmats9v3"
 }
}

PUT /orders/split/{code}/define

Kończy tworzenie orderu (zamyka definicję).

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź:

{
 "data": {
   "code": "m9cqbfhk5x4e",
   "status": "defined",
   "type": "split",
   "currency": "PLN",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:06:30",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:08:38",
   "items": [
     {
       "data": {
         "code": "gmats9v3",
         "description": "testowy przelew",
         "status": "open",
         "type": "split_item",
         "currency": "PLN",
         "amount": "100.0000",
         "feeAmount": "1.5000",
         "toName": "Michał",
         "toIban": "PL27114020040000300201355387",
         "parentCode": "m9cqbfhk5x4e",
         "metadata": null,
         "createdAt": "2020-09-18 17:07:53",
         "updatedAt": "2020-09-18 17:07:53"
       },
       "links": {
         "rel": "self",
         "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/item/gmats9v3"
       }
     }
   ]
 },
 "invoice": {
   "amount": "101.50",
   "currency": "PLN",
   "iban": "PL123400003",
   "description": "m9cqbfhk5x4e"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/m9cqbfhk5x4e"
 }
}

GET /orders/split/{code}

Pobranie informacji o całym zleceniu

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": {
   "code": "m9cqbfhk5x4e",
   "status": "defined",
   "type": "split",
   "currency": "PLN",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:06:30",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:08:38",
   "items": [
     {
       "data": {
         "code": "gmats9v3",
         "description": "testowy przelew",
         "status": "open",
         "type": "split_item",
         "currency": "PLN",
         "amount": "100.0000",
         "feeAmount": "1.5000",
         "toName": "Michał",
         "toIban": "PL27114020040000300201355387",
         "parentCode": "m9cqbfhk5x4e",
         "metadata": null,
         "createdAt": "2020-09-18 17:07:53",
         "updatedAt": "2020-09-18 17:07:53"
       },
       "links": {
         "rel": "self",
         "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/item/gmats9v3"
       }
     }
   ]
 },
 "invoice": {
   "amount": "101.50",
   "currency": "PLN",
   "iban": "PL123400003",
   "description": "m9cqbfhk5x4e"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/m9cqbfhk5x4e"
 }
}

GET /orders/split/item/{code}

Pobranie informacji o poszczególnym przekazie pieniężnym

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
  "data": {
    "code": "gmats9v3",
    "description": "testowy przelew",
    "status": "open",
    "type": "split_item",
    "currency": "PLN",
    "amount": "100.0000",
    "feeAmount": "1.5000",
    "toName": "Michał",
    "toIban": "PL27114020040000300201355387",
    "parentCode": "m9cqbfhk5x4e",
    "metadata": null,
    "createdAt": "2020-09-18 17:07:53",
    "updatedAt": "2020-09-18 17:07:53"
  },
  "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/split/item/gmats9v3"
  }
}

FiberCollect

Usługa pozwalająca na przyjęcie jednej lub więcej wpłat od płatników (lub płatnika), które następnie są agregowane i przekazywane w trybie dziennym na wskazane konto odbiorcy. Aplikacja korzystająca z API może założyć zlecenie, a następnie otrzymywać potwierdzenia o opłaceniu każdej ze zdefiniowanej w ramach zlecenia płatności.

POST /orders/collect

Tworzy zlecenie, które zbiera wpłaty na konto podane w body żądania API.

Parametr Wymagane Opis
currency tak waluta przelewu (aktualnie wspierane tylko PLN)
toName tak nazwa odbiorcy
toIban tak IBAN odbiorcy
metadata nie opcjonalne dane przekazywane przez FiberPay w odpowiedzi,

Przykładowa odpowiedź:

{
 "data": {
   "code": "w3taegy6fzuj",
   "status": "open",
   "type": "collect",
   "currency": "PLN",
   "toName": "Michał",
   "toIban": "PL27114020040000300201355387",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:11:46",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:11:46"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/collect/w3taegy6fzuj"
 }
}

POST /orders/collect/item

Tworzy pojedyncze zlecenie wpłaty środków za pomocą przelewu. Środki przelane w ramach tego zlecenia trafiają później w agregacji dziennej na konto odbiorcy klienta podane w zleceniu nadrzędnym collect. W przypadku podania callbackUrl w ciele żądania, system wyśle na podany URL informacje o przeprowadzonej wpłacie, gdy taka nastąpi.

Parametr Wymagane Opis
amount tak kwota przelewu
currency tak waluta przelewu (aktualnie wspierane tylko PLN)
parentCode tak kod zlecenia nadrzędnego
description tak tytuł przelewu
metadata nie dane przekazywane przez FiberPay w odpowiedzi
callbackUrl nie URL na który ma być wywołany callback
callbackParams nie parametry callbacka
redirectUrl nie URL, na który użytkownik zostanie przekierowany po dokonaniu płatności

Przykładowa odpowiedź:

{
 "data": {
   "code": "xwbmedu9",
   "status": "open",
   "type": "collect_item",
   "currency": "PLN",
   "amount": "100",
   "feeAmount": "0.50",
   "toName": "Michał",
   "parentCode": "p4rtzey3hnwv",
   "description": "testowy przelew",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:13:42",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:13:42",
   "redirect": "https://test.fiberpay.pl/order/xwbmedu9"
 },
 "invoice": {
   "amount": "100.50",
   "currency": "PLN",
   "iban": "PL123400001",
   "bban": "123400001",
   "description": "xwbmedu9"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/collect/item/xwbmedu9"
 }
}

GET /orders/collect/{code}

Pobranie informacji o całym zleceniu

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": {
   "code": "w3taegy6fzuj",
   "status": "open",
   "type": "collect",
   "currency": "PLN",
   "toName": "Michał",
   "toIban": "PL27114020040000300201355387",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:11:46",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:11:46"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/collect/w3taegy6fzuj"
 }
}

GET /orders/collect/item/{code}

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
 "data": {
   "code": "xwbmedu9",
   "status": "open",
   "type": "collect_item",
   "currency": "PLN",
   "amount": "100",
   "feeAmount": "0.50",
   "toName": "Michał",
   "parentCode": "p4rtzey3hnwv",
   "description": "testowy przelew",
   "metadata": null,
   "createdAt": "2020-09-18 17:13:42",
   "updatedAt": "2020-09-18 17:13:42",
   "redirect": "https://test.fiberpay.pl/order/xwbmedu9"
 },
 "invoice": {
   "amount": "100.50",
   "currency": "PLN",
   "iban": "PL123400001",
   "bban": "123400001",
   "description": "xwbmedu9"
 },
 "links": {
   "rel": "self",
   "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/collect/item/xwbmedu9"
 }
}

Pobranie informacji o pojedynczej wpłacie

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

DELETE /orders/collect/item/{code}

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź:

{
  "data": {
    "code": "xwbmedu9",
    "status": "cancelled",
    "type": "collect_item",
    "currency": "PLN",
    "amount": "100.0000",
    "feeAmount": "0.5000",
    "toName": "Michał",
    "parentCode": "p4rtzey3hnwv",
    "description": "testowy przelew",
    "metadata": null,
    "createdAt": "2020-09-18 17:13:42",
    "updatedAt": "2020-09-18 17:25:46",
    "redirect": "https://test.fiberpay.pl/order/xwbmedu9"
  },
  "invoice": [],
  "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/collect/item/xwbmedu9"
  }
}

FiberForward

Usługa dwóch powiązanych przekazów pieniężnych, pozwalająca na przyjęcie przekazu pieniężnego, a następnie opłacenie innego przekazu ze środków pierwszego.

 • Source - osoba opłacająca przekaz
 • Target - odbiorca przekazu
 • Broker - pośrednik obsługujący osobę opłacającą oraz odbiorcę przekazu

POST /orders/forward

Utworzenie zlecenia. Parametry żądania:

Parametr Wymagane Opis
sourceAmount tak całościowa kwota przekazu, decimal z maks. 2 miejscami po przecinku (np. 100.50)
targetAmount tak kwota przekazu, która trafi do odbiorcy, decimal z maks. 2 miejscami po przecinku (np. 100.50)
currency tak waluta, aktualnie dostępne tylko PLN
targetName tak nazwa odbiorcy
targetIban tak IBAN odbiorcy
brokerName tak nazwa pośrednika
brokerIban tak IBAN pośrednika
description nie tytuł przelewu
targetDescription tak opis dla odbiorcy
beforePaymentInfo nie dodatkowy komunikat wyświetlany przed płatnością
afterPaymentInfo nie dodatkowy komunikat wyświetlany po płatności
metadata nie opcjonalne dane przekazywane przez FiberPay w callbacku
callbackUrl nie URL na który ma być wywołany callback
callbackParams nie opcjonalne parametry callbacka

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
  "data": {
    "code": "xbwucsgfn5pa",
    "status": "defined",
    "type": "forward",
    "currency": "PLN",
    "targetAmount": "100.0000",
    "targetName": "Target",
    "targetIban": "PL12340000TARGET",
    "targetDescription": "targetDescription",
    "brokerAmount": "48.7500",
    "brokerName": "Broker",
    "brokerIban": "PL12340000BROKER",
    "feeAmount": "1.2500",
    "createdAt": "2020-09-16 18:43:37",
    "updatedAt": "2020-09-16 18:43:37"
  },
  "invoice": {
    "amount": "150.00",
    "currency": "PLN",
    "iban": "PL123400005",
    "description": "n9t6k4zw"
  },
  "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/forward/xbwucsgfn5pa"
  }
}

GET /orders/forward/{code}

Parametr Wymagane Opis
code tak kod zlecenia

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
  "data": {
    "code": "xbwucsgfn5pa",
    "status": "defined",
    "type": "forward",
    "currency": "PLN",
    "targetAmount": "100.0000",
    "targetName": "Target",
    "targetIban": "PL12340000TARGET",
    "targetDescription": "targetDescription",
    "brokerAmount": "48.7500",
    "brokerName": "Broker",
    "brokerIban": "PL12340000BROKER",
    "feeAmount": "1.2500",
    "createdAt": "2020-09-16 18:43:37",
    "updatedAt": "2020-09-16 18:43:37"
  },
  "invoice": {
    "amount": "150.00",
    "currency": "PLN",
    "iban": "PL123400005",
    "description": "n9t6k4zw"
  },
  "links": {
    "rel": "self",
    "href": "https://apitest.fiberpay.pl/1.0/orders/forward/xbwucsgfn5pa"
  }
}

Extended order

Jest to rozszerzenie zlecenia typu collect_item, które posiada dodatkowe możliwości związane z terminem opłacenia zlecenia. Dodatkowe ustawienia:

 • Ustawienie terminu możliwości opłacenia zlecenia.

Opcjonalnie:

 • Podanie danych osoby, która opłaca zlecenie.
 • Dodanie systemu przypomnień mailowych.
 • Utworzenie płatności cyklicznej.
 • Dodanie tagu.

Extended Order

POST /orders/collect/item/{code}/upgrade

Rozszerzenie istniejącego zlecenia collect do wersji extended.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod podmiotu zlecenia collect
term tak Opis zlecenia
description nie Własny opis
renewal nie Zlecenie cykliczne

Parametry obiektu zlecenia cyklicznego.

Parametr Wymagane Opis Możliwości
startsAt tak Data startu
intervalAmount tak Okres powtórzeń
intervalType tak Typ powtórzeń day,week,month
endType tak Typ zakończenia count,date,none
ordersCountLimit endType=count Limit powtórzeń
endsAt endType=date Data zakończenia
{
  "data": {
    "code": "jntxvp5z",
    "status": "open",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "addition"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "100.00",
    "description": "Salary payment",
    "title": "Salary payment",
    "term": "2023-02-10",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/jntxvp5z",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2023-01-31"
  },
  "partnerAccount": "PL89124031741111001032180939",
  "debtor": null,
  "notificationsPlan": null,
  "orderRenewal": null,
  "tags": []
}

GET /orders/extended

Pobranie informacji o zleceniach typu extended

{
  "data": [
    {
      "data": {
        "code": "8tcsx36e",
        "status": "received",
        "amount": "100.00",
        "currency": "PLN",
        "fees": [
          {
            "amount": "2.00",
            "currency": "PLN",
            "type": "subtraction"
          }
        ],
        "totalFeeAmount": "2.00",
        "receiverAmount": "98.00",
        "description": "test",
        "title": "test",
        "term": "2023-01-30",
        "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/8tcsx36e",
        "toName": "Marian Nowak",
        "createdAt": "2022-12-22"
      },
      "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
      "debtor": {
        "code": "m6ht7ywqbksu",
        "type": "unknown",
        "email": "test@inpay.pl",
        "phone_prefix": "+48",
        "phone_number": "123123124",
        "name": "Michal Kowalski",
        "first_name": "Michal",
        "last_name": "Kowalski",
        "nip": null,
        "fullNameAndEmail": "Michal Kowalski | test@inpay.pl"
      },
      "notificationsPlan": {
        "status": "in_progress",
        "type": "hades",
        "completedAt": null,
        "plan": []
      },
      "orderRenewal": null,
      "tags": [
        {
          "name": "Test",
          "color": "red"
        }
      ]
    }
  ]
}

GET /orders/extended/{code}

Pobranie informacji o pojedynczym zleceniu

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
{
  "data": {
    "code": "8tcsx36e",
    "status": "received",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "test",
    "title": "test",
    "term": "2023-01-30",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/8tcsx36e",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2022-12-22"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": {
    "code": "m6ht7ywqbksu",
    "type": "unknown",
    "email": "test@inpay.pl",
    "phone_prefix": "+48",
    "phone_number": "123123124",
    "name": "Michal Kowalski",
    "first_name": "Michal",
    "last_name": "Kowalski",
    "nip": null,
    "fullNameAndEmail": "Michal Kowalski | test@inpay.pl"
  },
  "notificationsPlan": {
    "status": "in_progress",
    "type": "hades",
    "completedAt": null,
    "plan": []
  },
  "orderRenewal": null,
  "tags": [
    {
      "name": "Test",
      "color": "red"
    }
  ]
}

POST /orders/extended/{code}

Utworzenie zlecenia typu extended. Konto docelowe zlecenia to domyślnie ustawione konto użytkownika na stronie zapłatomat.pl.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
amount tak Kwota
currency tak Waluta
title tak Tytuł płatności
term tak Opis zlecenia
description nie Własny opis
renewal nie Zlecenie cykliczne

Parametry obiektu zlecenia cyklicznego

Parametr Wymagane Opis Możliwości
startsAt tak Data startu
intervalAmount tak Okres powtórzeń
intervalType tak Typ powtórzeń day,week,month
endType tak Typ zakończenia count,date,none
ordersCountLimit endType=count Limit powtórzeń
endsAt endType=date Data zakończenia
{
  "data": {
    "code": "nub5rcyj",
    "status": "open",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "description",
    "title": "title",
    "term": "2023-01-20",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/nub5rcyj",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": null,
  "notificationsPlan": null,
  "orderRenewal": {
    "code": "36wtcdafvkb2",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-02-28",
    "nextRenewalAt": "2023-02-28",
    "updatedAt": "2023-02-08",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "tags": []
}

PUT /orders/extended/{code}

Aktualizacja zlecenia typu extended.

Parametr Wymagane Opis Możliwości
code tak Kod zlecenia
description nie Własny opis
updateRenewed nie Aktualizacja zleceń cyklicznych no,following,all
{
  "data": {
    "code": "nub5rcyj",
    "status": "open",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "test2",
    "title": "title",
    "term": "2023-02-08",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/nub5rcyj",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": null,
  "notificationsPlan": null,
  "orderRenewal": {
    "code": "36wtcdafvkb2",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-02-28",
    "nextRenewalAt": "2023-02-28",
    "updatedAt": "2023-02-08",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "tags": []
}

DELETE /orders/extended/{code}

Usunięcie zlecenia typu extended.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
{
  "data": {
    "code": "nub5rcyj",
    "status": "cancelled",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "test2",
    "title": "title",
    "term": "2023-02-08",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/nub5rcyj",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": null,
  "notificationsPlan": null,
  "orderRenewal": {
    "code": "36wtcdafvkb2",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-02-28",
    "nextRenewalAt": "2023-02-28",
    "updatedAt": "2023-02-08",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "tags": []
}

PATCH /orders/extended/{code}/debtor

Aktualizacja płatnika dla zlecenia typu extended.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
payerCode tak Kod płatnika
{
  "data": {
    "code": "nub5rcyj",
    "status": "cancelled",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "test2",
    "title": "title",
    "term": "2023-02-08",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/nub5rcyj",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": {
    "code": "p6sy78g9f3rq",
    "type": "unknown",
    "email": "test@inpay.pl",
    "phone_prefix": "+48",
    "phone_number": "123123123",
    "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
    "first_name": "MICHAŁ",
    "last_name": "KOWALSKI",
    "nip": null,
    "fullNameAndEmail": "MICHAŁ KOWALSKI | test@inpay.pl"
  },
  "notificationsPlan": null,
  "orderRenewal": {
    "code": "36wtcdafvkb2",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-02-28",
    "nextRenewalAt": "2023-02-28",
    "updatedAt": "2023-02-08",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "tags": []
}

PUT /orders/extended/{code}/tags

Aktualizacja tagów dla zlecenia typu extended.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
tags tak Tablica tagów
{
  "data": {
    "code": "nub5rcyj",
    "status": "cancelled",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "test2",
    "title": "title",
    "term": "2023-02-08",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/nub5rcyj",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": {
    "code": "p6sy78g9f3rq",
    "type": "unknown",
    "email": "test@inpay.pl",
    "phone_prefix": "+48",
    "phone_number": "123123123",
    "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
    "first_name": "MICHAŁ",
    "last_name": "KOWALSKI",
    "nip": null,
    "fullNameAndEmail": "MICHAŁ KOWALSKI | test@inpay.pl"
  },
  "notificationsPlan": null,
  "orderRenewal": {
    "code": "36wtcdafvkb2",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-02-28",
    "nextRenewalAt": "2023-02-28",
    "updatedAt": "2023-02-08",
    "createdAt": "2023-02-08"
  },
  "tags": [
    {
      "name": "Test3",
      "color": "red"
    }
  ]
}

GET /orders/extended/{code}/plan

Pobranie propozycji planu dla zlecenia.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
{
  "data": {
    "ab_hds_04": {
      "message": "Przypomnienie w dniu płatności",
      "value": 0,
      "type": "notification",
      "severity": "midHigh",
      "enabled": true
    },
    "ab_hds_05": {
      "message": "Wezwanie do zapłaty (3 dni po terminie)",
      "value": -3,
      "type": "summons",
      "severity": "high",
      "enabled": true
    }
  }
}

POST /orders/extended/{code}/plan

Dodanie planu dla zlecenia.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
plan tak Tablica planu
{
  "data": {
    "code": "8tcsx36e",
    "status": "received",
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN",
    "fees": [
      {
        "amount": "2.00",
        "currency": "PLN",
        "type": "subtraction"
      }
    ],
    "totalFeeAmount": "2.00",
    "receiverAmount": "98.00",
    "description": "test",
    "title": "test",
    "term": "2023-01-30",
    "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/8tcsx36e",
    "toName": "Marian Nowak",
    "createdAt": "2022-12-22"
  },
  "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
  "debtor": {
    "code": "m6ht7ywqbksu",
    "type": "unknown",
    "email": "konrad.ogniewski@inpay.pl",
    "phone_prefix": "+48",
    "phone_number": "123123124",
    "name": "TEN",
    "first_name": "MICHAŁ",
    "last_name": "KOWALSKI",
    "nip": null,
    "fullNameAndEmail": "MICHAŁ KOWALSKI| test@inpay.pl"
  },
  "notificationsPlan": {
    "status": "in_progress",
    "type": "hades",
    "completedAt": null,
    "plan": []
  },
  "orderRenewal": null,
  "tags": [
    {
      "name": "Test3",
      "color": "red"
    }
  ]
}

GET /orders/extended/{code}/history

Pobranie historii zlecenia.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia
{
  "data": [
    {
      "code": "nrpzk2chefdt",
      "message": "Zlecenie #nub5rcyj zostało anulowane.",
      "type": "order_cancelled",
      "params": {
        "orderCode": "nub5rcyj"
      },
      "createdAt": "2023-02-08 15:04"
    },
    {
      "code": "rxzs9tj672f4",
      "message": "Zlecenie #nub5rcyj zostało utworzone. Termin płatności - 2023-01-20",
      "type": "order_created",
      "params": {
        "orderCode": "nub5rcyj",
        "amount": 100,
        "currency": "PLN",
        "paymentDeadline": "2023-01-20"
      },
      "createdAt": "2023-02-08 14:57"
    }
  ],
}

Payers

Ścieżki dotyczące informacji o płatniku.

GET /payers

Pobranie listy zapisanych płatników.

{
  "data": [
    {
      "code": "p6sy78g9f3rq",
      "type": "unknown",
      "email": "test@inpay.pl",
      "firstName": "MICHAŁ",
      "lastName": "KOWALSKI",
      "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
      "phonePrefix": "+48",
      "phoneNumber": "123123123",
      "nip": null,
      "createdAt": "2023-02-08 15:12:30",
      "updatedAt": "2023-02-08 15:12:30"
    }
  ]
}

GET /payers/{code}

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod płatnika
{
  "data": {
    "code": "p6sy78g9f3rq",
    "type": null,
    "email": "test@inpay.pl",
    "firstName": "MICHAŁ",
    "lastName": "KOWALSKI",
    "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
    "phonePrefix": "+48",
    "phoneNumber": "123123123",
    "nip": null,
    "createdAt": "2023-02-08 15:12:30",
    "updatedAt": "2023-02-08 15:12:30"
  }
}

POST /payers

Utworzenie płatnika.

Parametr Wymagane Opis Możliwości
email tak Email
phoneNumber nie Numer telefonu
phonePrefix nie Prefix numeru
firstName nie Typ zakończenia
lastName nie Typ zakończenia
name nie Typ zakończenia
type nie Limit powtórzeń unknown,company,personal
{
  "data": {
    "code": "p6sy78g9f3rq",
    "type": null,
    "email": "test@inpay.pl",
    "firstName": "MICHAŁ",
    "lastName": "KOWALSKI",
    "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
    "phonePrefix": "+48",
    "phoneNumber": "123123123",
    "nip": null,
    "createdAt": "2023-02-08 15:12:30",
    "updatedAt": "2023-02-08 15:12:30"
  }
}

PUT /payers/{code}

Aktualizacja danych płatnika.

Parametr Wymagane Opis Możliwości
code tak Kod płatnika
email tak Email
phoneNumber nie Numer telefonu
phonePrefix nie Prefix numeru
firstName nie Typ zakończenia
lastName nie Typ zakończenia
name nie Typ zakończenia
type nie Limit powtórzeń unknown,company,personal
{
  "data": {
    "code": "p6sy78g9f3rq",
    "type": null,
    "email": "test@inpay.pl",
    "firstName": "MICHAŁ",
    "lastName": "KOWALSKI",
    "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
    "phonePrefix": "+48",
    "phoneNumber": "123123123",
    "nip": null,
    "createdAt": "2023-02-08 15:12:30",
    "updatedAt": "2023-02-08 15:12:30"
  }
}

GET /payers/{code}/orders

Pobranie zleceń przypisanych do danego płatnika.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod płatnika
{
  "data": [
    {
      "data": {
        "code": "nub5rcyj",
        "status": "cancelled",
        "amount": "100.00",
        "currency": "PLN",
        "fees": [
          {
            "amount": "2.00",
            "currency": "PLN",
            "type": "subtraction"
          }
        ],
        "totalFeeAmount": "2.00",
        "receiverAmount": "98.00",
        "description": "test2",
        "title": "title",
        "term": "2023-02-08",
        "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/nub5rcyj",
        "toName": "Marian Nowak",
        "createdAt": "2023-02-08"
      },
      "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
      "debtor": {
        "code": "p6sy78g9f3rq",
        "type": "unknown",
        "email": "test@inpay.pl",
        "phone_prefix": "+48",
        "phone_number": "123123123",
        "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
        "first_name": "MICHAŁ",
        "last_name": "KOWALSKI",
        "nip": null,
        "fullNameAndEmail": "MICHAŁ KOWALSKI | test@inpay.pl"
      },
      "notificationsPlan": null,
      "orderRenewal": {
        "code": "36wtcdafvkb2",
        "status": "active",
        "intervalAmount": 3,
        "intervalType": "day",
        "ordersCountLimit": 2,
        "endsAt": null,
        "startsAt": "2023-02-28",
        "nextRenewalAt": "2023-02-28",
        "updatedAt": "2023-02-08",
        "createdAt": "2023-02-08"
      },
      "tags": []
    }
  ],
}

Tags

GET /tags

Pobieranie wcześniej utworzonych tagów.

[
  {
    "name": "Test",
    "color": "red"
  }
]

GET /tags/{name}

Pobieranie wcześniej utworzonego taga

Parametr Wymagane Opis
name tak Nazwa
[
  {
    "name": "Test",
    "color": "red"
  }
]

POST /tags

Tworzenie tagów.

Parametr Wymagane Opis Możliwości
name tak Nazwa
color tak Kolor Paleta bazowych kolorów
{
  "name": "Test5",
  "color": "grey"
}

DELETE /tags/{name}

Usuwanie tagu.

Parametr Wymagane Opis
name tak Nazwa
{
  "name": "Test5",
  "color": "grey"
}

Order Renewal

Zlecenia cykliczne.

GET /order-renewals/{code}

Pobranie zlecenia cyklicznego.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia cyklicznego
  "data": {
    "code": "zgmt593xjp6d",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-01-30",
    "nextRenewalAt": "2023-02-02",
    "updatedAt": "2023-01-31",
    "createdAt": "2023-01-31"
  }
}

DELETE /order-renewals/{code}

Anulowanie zlecenia cyklicznego.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia cyklicznego
  "data": {
    "code": "zgmt593xjp6d",
    "status": "active",
    "intervalAmount": 3,
    "intervalType": "day",
    "ordersCountLimit": 2,
    "endsAt": null,
    "startsAt": "2023-01-30",
    "nextRenewalAt": "2023-02-02",
    "updatedAt": "2023-01-31",
    "createdAt": "2023-01-31"
  }
}

GET /order-renewals/{code}/orders

Pobranie zleceń dla zlecenia cyklicznego.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia cyklicznego
{
  "data": [
    {
      "data": {
        "code": "b8dszgjv",
        "status": "open",
        "amount": "100.00",
        "currency": "PLN",
        "fees": [
          {
            "amount": "2.00",
            "currency": "PLN",
            "type": "subtraction"
          }
        ],
        "totalFeeAmount": "2.00",
        "receiverAmount": "98.00",
        "description": "description",
        "title": "title",
        "term": "2023-01-31",
        "paymentUrl": "https://pay.fiberpay.pl/order/b8dszgjv",
        "toName": "Marian Nowak",
        "createdAt": "2023-01-31"
      },
      "partnerAccount": "PL61109010140000071219812874",
      "debtor": null,
      "notificationsPlan": null,
      "orderRenewal": {
        "code": "zgmt593xjp6d",
        "status": "active",
        "intervalAmount": 3,
        "intervalType": "day",
        "ordersCountLimit": 2,
        "endsAt": null,
        "startsAt": "2023-01-30",
        "nextRenewalAt": "2023-02-02",
        "updatedAt": "2023-01-31",
        "createdAt": "2023-01-31"
      },
      "tags": []
    }
  ]
}

GET /order-renewals/{code}/orders

Pobranie planu cyklu dla zlecenia cyklicznego.

Parametr Wymagane Opis
code tak Kod zlecenia cyklicznego
{
  "2023-02": [
    {
      "amount": "100.0000",
      "currency": "PLN",
      "title": "title",
      "description": "description",
      "term": "2023-02-01T23:00:00.000000Z",
      "renewal_code": "zgmt593xjp6d",
      "scheduled_at": "2023-02-01T23:00:00.000000Z",
      "payer": null
    }
  ]
}

GET /order-renewals/schedules

Pobranie cykli dla wszystkich zleceń cyklicznych.

{
  "2023-02": [
    {
      "amount": "100.0000",
      "currency": "PLN",
      "title": "title",
      "description": "description",
      "term": "2023-02-01T23:00:00.000000Z",
      "renewal_code": "zgmt593xjp6d",
      "scheduled_at": "2023-02-01T23:00:00.000000Z",
      "payer": null
    },
    {
      "amount": "100.0000",
      "currency": "PLN",
      "title": "title",
      "description": "test2",
      "term": "2023-02-27T23:00:00.000000Z",
      "renewal_code": "36wtcdafvkb2",
      "scheduled_at": "2023-02-27T23:00:00.000000Z",
      "payer": {
        "code": "p6sy78g9f3rq",
        "type": "unknown",
        "email": "test@inpay.pl",
        "phone_prefix": "+48",
        "phone_number": "123123123",
        "name": "MICHAŁ KOWALSKI",
        "first_name": "MICHAŁ",
        "last_name": "KOWALSKI",
        "nip": null,
        "fullNameAndEmail": "MICHAŁ KOWALSKI | test@inpay.pl"
      }
    }
  ]
}

Sandbox (środowisko testowe)

Dostępne są tutaj dodatkowe metody ułatwiające sprawdzanie działalności systemu oraz automatyzacja testów.

Automatyzacja testów

 • Sprawdzenie nowych przelewów w systemie - co minutę
 • Uruchomienie przetwarzania zleceń po otrzymaniu dla nich wpłaty - co minutę
 • Wysyłanie callbacków - co minutę
 • Przetwarzanie zleceń typu Collect - co godzinę
 • Przetworzenie przelewów wychodzących - co minutę

Dodatkowe ścieżki

POST /bankTransactions

Symulacja przychodzącego przelewu bankowego.

Parametr Wymagane Opis
amount tak kwota przelewu
currency tak waluta przelewu (aktualnie wspierane tylko PLN)
fromName tak nazwa nadawcy
fromIban tak IBAN nadawcy
description tak tytuł przelewu (kod zlecenia)

Przykładowa odpowiedź serwera:

{
  "data": {
    "contractorName": "TEST",