Program pro slovní fotbal - hry.cz
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
build
src
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

Slovní fotbal

Program pro automatické klikání slov dle slovníku.

Vytvořeno pro Slovní fotbal - Hry.cz


🚫 Dle pravidel je možné blokovat celý účet. Jedná se totiž o výhodu ve hře. 👶 Časem bude doplněna API dokumentace


Vývoj programu ve Visual Studiu

Pokud chcete podpořit vývoj můžete pomocí tohož že si vytvoříte fork tohoto repositáře a ve složce src/ soubor SlovniFotbal.sln. Pro dotažení základních knihoven z NuGetu je nutné prvně kompilovat program přes Run nebo po inicializaci NuGet Console obnovit knihovny přes žlutou lištu a tlačítkem Restore V případě že žlutá lišta zde není je možné napsat do konzole příkaz:

nuget install packages.config

Nebo

nuget restore SlovniFotbal.sln

NuGet Console

Pozn.: Pro aktualizaci knihoven můžete použít v NuGet Console příkaz

Update-Package

Spuštění programu bez Visual Studia

 1. Stáhněte si celý repositář pomocí Download ZIP tlačítka
 2. Extrahujte pomocí Windows ZIP
 3. Přejděte do složky build/
 4. A spusťte program Compilator.bat
 5. Po dokončení kompilace bude otevřena složka spolu se soubory
 6. Následně můžete spustit aktuální verzi aplikace SlovniFotbal.exe

Mapa vývoje

 • Odchycení hlaviček z hry
 • Online slovník
 • Offline slovník
 • Převedení tříd do angličtiny (1.0.1)
 • Ověření existence knihoven při startu
 • Práce s registry

Vývojové diagramy

Rozhodovací diagram pro automatické klikání

Rozhodovací diagram pro automatické klikání