Content development for Finnish Transport Agency's Digitraffic web pages.
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_applications DPO-366 Muutettu digitraffic.liikennevirasto.fi -> www.digitraffic.fi Nov 12, 2018
_developments Fix new ais integration roadmap item description Nov 22, 2018
_includes Removed plaa plaa Dec 5, 2018
_layouts DPO-591 Vaihdettu liikennevalot https:lle Nov 13, 2018
_posts Release 2.1.0 Dec 11, 2018
_scss Posts listing amount text multilanguage fixed Mar 8, 2018
css Swagger UI:n tyylien uudelleenkirjoittamista aloitettu: osioiden otsikot Oct 30, 2017
data API status translations added Mar 8, 2018
docs DPO-591 Vaihdettu liikennevalot https:lle Nov 13, 2018
favicon Favicon lisätty Sep 18, 2017
img PPP: korjattu graphql-dokumentaatiota Nov 6, 2018
js DPO-591 Vaihdettu liikennevalot https:lle Nov 13, 2018
pages lisätty rivinvaihto Dec 10, 2018
.dockerignore DPO-248 Ignore dockerin buildissa kaikelle turhalle Apr 16, 2018
.gitignore .DS_Store removed Oct 19, 2017
404.html Frontpage news and posts news collection multilang filtering fixed Mar 8, 2018
CNAME Update CNAME Nov 12, 2018
Dockerfile DPO-548 päivitelty paketteja ja Docker-imagea Sep 11, 2018
Gemfile DPO-248 Päivitetty github-pages ruby riippuvuudet Apr 17, 2018
Gemfile.lock PPP: ajettu bundle update Sep 10, 2018
LICENSE.txt Add license Sep 20, 2017
README.md fix typo Nov 10, 2018
_config.yml Added title as the compiler warned about it Dec 6, 2018
_config_dev.yml Added title as the compiler warned about it Dec 6, 2018
digitraffic.iml DPO-366 Muutettu digitraffic.liikennevirasto.fi -> www.digitraffic.fi Nov 12, 2018
docker-entrypoint.sh DPO-548 Palautettu TRAP komento, jotta kehitysympäristön voi sammuttaa Oct 3, 2018
gulpfile.js DPO-248 Päivitetty gulpfile Apr 17, 2018
index.md API status translations added Mar 8, 2018
package-lock.json DPO-654 Tiedotteissa edellinen-linkki toimii väärin Nov 30, 2018
package.json DPO-548 päivitelty paketteja ja Docker-imagea Sep 11, 2018
start-in-docker.sh Siivottu käynnistysskriptiä Jan 17, 2018
update-swagger.sh Swagger-kuvauksen tyylejä korjattu. Luotu bash-skripti, jolla päivite… Oct 10, 2017

README.md

digitraffic

Sisältösivujen päivitys

Sisältösivut löytyvät pages-kansiosta. Muokattavissa olevat sivut ovat .md-päätteisiä. Sivujen sisältöä voi muokata prose.io-palvelulla. Navigoi palvelussa pages-kansioon ja haluttuun sisältösivuun. Avaa sisältösivu prosessa. Voit muokata sivun sisältöä avautuvassa tekstieditorissa.

Voit tyylitellä tekstiä, otsikoita, listoja ja lainauksia maalaamalla tyyliteltävän tekstin ja valitsemalla tyylin tekstieditorin ylälaidassa olevan tyylin painikkeesta. Editori kirjoittaa valitun tekstin Markdown-merkintätavalla suoraan tekstiin. Voit käyttää Markdownia myös kirjoittamalla merkinnät suoraan tekstin sekaan.

Kuvan lisääminen

Voit lisätä sivulle kuvia valitsemalla kuvapainikkeen Prosen editorista (neljäs painike oikealta). Valitse ladattava kuva, ja anna sille alt-teksti. Editori lataa kuvan pages-kansioon ja sijoittaa kuvan merkintätavan mukaisesti valitsemaasi kohtaan tekstissä.

Voit kirjoittaa kuvan alla sivulla näkyvän kuvatekstin kirjoittamalla sen **-merkkien väliin suoraan kuvalinkin seuraavalle riville.

Pääkuvan kuvasuhdesuositus on 16:9, mikä on deskarilla "näyttävä" ja pystypuhelimellakin vielä tolkullinen. Lisäksi suurin osa nykymobiilikameroista tuottaa oletuksena sitä. Ammattikameroilla ja kuvapankeista tulee pääsasiassa 3:2, mitä voi myös käyttää, jos sitä ei saa rajattua näppärästi. Jos kuvasisältö on jotenkin infomatiivinen tai visuaalisesti tyylikäs, niin siitä voi hyvin tehdä huomiotaherättävä ison pääkuvan.

Muut vähempiarvoiset kuvat voi hyvin laittaa sisältötekstin lomaan, koska sinne käy paremmin mikä vaan kuvasuhde - tosin pystykuvat ovat internetissä hiukan hankalia. Millään sivulla ei tietenkään ole pakko olla isoa pääkuvaa.

![Kuvan alt-teksti]({{site.baseurl}}/pages/kuvan-nimi.jpg)
**Tähän tulee kuvateksti**

Voit lisätä kuvan muuhunkin kansioon repositoriossa ja korvata kuvatiedoston polun vastaamaan oikeaa kansiota. Muista {{site.baseurl}}/ polun alkuun!

Voit vaihtaa kuvan paikkaa siirtämällä alt-tekstin, kuvatiedoston ja kuvatekstin merkinnän toiseen väliin tekstissä.

Oikean sivupalkin linkkien lisääminen

Voit muokata/lisätä linkkejä sisältösivun oikeaan sivupalkkiin valitsemalla Meta Data-painikkeen Prosen sivun oikeasta laidasta (kolmas ylhäältä). Linkit on sijoitettu listaan seuraavan näköisesti.

links:
 - - Sivupalkissa näkyvä linkin teksti
  - /sisäisen-sivun-polku
 - - Linkin teksti
  - http://www.ulkoisen-linkin-osoite.fi
 - - Liikennevirasto
  - http://www.liikennevirasto.fi
 - - http://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/camera-data/camera-data

Yksi linkki sisältää sivupalkissa näkyvän tekstin ja linkin osoitteen. Osoite voi olla joko ulkoinen tai sivuston sisäinen osoite. Mikäli linkki on ulkoinen, tulee sen alkaa http:// tai https://. Mikäli linkki on sisäinen tulee sen alkaa /-merkillä ja sisältää osoitepalkissa näkyvän osoitteen polku, esim. /palvelun-esittely.

Linkin teksti ja osoite ovat listassa peräkkäin. Tekstin edessä on kaksi väliviivaa - - ja osoitteen perässä vain yksi -.

- - Liikennevirasto
 - http://www.liikennevirasto.fi

Mikäli osoitteelle ei haluta erillistä näkyvää tekstiä vaan halutaan näyttää itse osoite tekstinä, lisätään vain yksi rivi jossa on edessä kaksi väliviivaa - -.

- - http://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/camera-data/camera-data

HUOM! Älä muokkaa muita Meta Datan tietoja!

Tiedotteiden, artikkelien ja tapahtumien julkaisu

Uuden tiedotteen tai artikkelin julkaisu

Tiedotteet, artikkelit ja tapahtumat sijaitsevat _posts-kansiossa ja ovat .md-päätteisiä tiedostoja. Tiedotteita voit julkaista ja muokata prose.io-palvelulla. Navigoi palvelussa _posts-kansioon ja valitse NEW FILE ruudun ylälaidasta hakukentän oikealta puolelta.

Julkaisun tiedoston nimeäminen ja päivämäärän asettaminen

Kirjoita julkaisulle otsikko klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa kenttää, jossa on placeholder-tekstinä luontipäivämäärää vastaava _posts/2017-09-22-your-filename.md tyylinen teksti. Voit kirjoittaa tämän tekstin tilalle halutun tiedostonimen, jonka alussa on julkaisun päivämäärä. Esimerkiksi, jos julkaisun päivämäärä on 26.9.2017 ja otiskoksi tulee "Vanhat rajapinnat suljetaan", voi tiedostonimeksi antaa _posts/2017-09-26-vanhat-rajapinnat-suljetaan.md.

HUOM! Varmista, että tiedostonimen alkuun tulee _posts/, välittömästi perään päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP, tämän jälkeen haluttu nimi väliviivan perässä -haluttu-nimi ja lopuksi tiedostopääte .md.

_posts/VVVV-KK-PP-haluttu-nimi.md

Julkaisun sisällön kirjoittaminen

Kirjoita julkaisulle varsinainen sisältö otsikon alapuolella olevaan tekstieditoriin. Sivusto muotoilee julkaisun ensimmäisen kappaleen aina ingressiksi. Ingressiä käytetään myös nostotekstinä koontisivulla. Voit vaihtaa kappaletta lisäämällä kappaleiden väliin kaksi rivinvaihtoa.

Tämä on ensimmäinen kappale.

Tämä on toinen kappale.
Tämä ei ole vielä kolmatta kappaletta.

Mutta tämä on.

Voit tyylitellä tekstiä, lisätä väliotsikoita, listoja ja lainauksia. Ks. Sisältösivujen päivitys.

Voit lisätä kuvia tekstin sekaan. Ks. Kuvan lisääminen.

Julkaisun otsikointi

Voit lisätä julkaisulle hero-kuvan valitsemalla Prosesta Meta Data-painikkeen sivun oikeasta laidasta (kolmas ylhäältä). Uuden julkaisun meta data on tyhjä, joten meta data -editorin sisältöalue on vielä tyhjä. Voit halutessasi kopioida metadatalle pohjan aikaisemmasta julkaisusta. Valmiin julkaisun meta data näyttää seuraavalta.

published: true
title: Vanhojen SOAP-rajapintojen elinkaari päättyi
image: 2017-08-31-old-api-eol/data-eol.jpg
categories: Tiedotteet
traffictypes:
 - Tieliikenne
tags:
 - Rajapinnat
 - Ylläpito
 - EndOfLife

Kirjoita julkaisun otsikko meta datan title-tietoon esimerkiksi seuraavalla tavalla.

title: Vanhojen SOAP-rajapintojen elinkaari päättyi

Julkaisun hero-kuvan lisääminen

Jotta voit lisätä kuvan julkaisun meta datan image-tietoon, sinun tulee ensin ladata kuva repositorion juuresta löytyvään img-kansioon, esim. julkaisun mukaan nimettyyn alikansioon 2017-08-31-old-api-eol/.

Kun kuva löytyy repositoriosta, voit lisätä kuvatiedoston img-kansion alaisen polun image:-avaimen perään. Esimerkiksi, kun kuva on sijoitettu kansioon /img/2017-08-31-old-api-eol/data-eol.jpg, tulee meta dataan kirjoittaa seuraava rivi.

image: 2017-08-31-old-api-eol/data-eol.jpg

HUOM! Voit myös jättää hero-kuvan lisäämättä, jolloin julkaisussa ei näy hero-kuvaa vaan tekstisisältö näytetään suoraan otsikon alla. Tällöin voit jättää image-tiedon kirjoittamatta kokonaan meta dataan.

Julkaisun kategorian lisääminen

Julkaisut voivat olla Tiedotteita, Artikkeleita tai Tapahtumia. Näitä vastaa kolme katgoriaa Tidotteet, Artikkelit ja Tapahtumat. Kategoria määritellään meta datan categories-tietoon. Esimerkiksi, jos julkaisu on tiedote, kirjoita meta dataan seuraava rivi.

categories: Tiedotteet

HUOM! Muista kirjoittaa varsinainen kategoria isolla alkukirjaimella. Artikkelit on oikein. artikkelit on väärin.

Julkaisun liikennetyyppien lisääminen

Julkaisulla voi olla yksi tai useampi kolmesta liikennetyypistä: Tieliikenne, Rautatieliikenne, Meriliikenne. Liikennetyypit määritellään meta datan traffictypes-tietoon listaksi. Jokainen liikennetyyppi kirjoitetaan omalle rivilleen meta dataan ja kunkin eteen kirjoitetaan väliviiva ja välilyönti - . Esimerkiksi, kun haluat lisätä julkaisulle liikennetyypit Rautatieliikenne ja Meriliikenne, kirjoita metadataan seuraavat rivit.

traffictypes:
 - Rautatieliikenne
 - Meriliikenne

HUOM! Määrittele julkaisulle vähintään yksi liikennetyyppi.

Julkaisun avainsanojen lisääminen

Julkaisulle voidaan antaa yksi tai useampi avainsana. Julkaisuja voidaan suodattaa avainsanojen perusteella. Avainsanat ovat vapaamuotoisia. Tarkista aikaisemmista julkaisuista, mitä avainsanoja on jo käytetty ja pyri käyttämään yhdenmukaisia avainsanoja.

Avainsanat määritellään meta dataan tags-tietoon. Jokainen avainsana kirjoitetaan omalle rivilleen ja kunkin eteen kirjoitetaan väliviiva ja välilyönti - . Esimerkiksi, kun haluat lisätä julkaisulle avainsanat Kelikamerat, Rajapinnat ja Ylläpito, kirjoita meta dataan seuraavat rivit.

tags:
 - Kelikamerat
 - Rajapinnat
 - Ylläpito

HUOM! Voit olla antamatta julkaisulle yhtäkään avainsanaa mutta on suositeltavaa, että jokaiselle julkaisulle annetaan ainakin yksi avainsana.

Julkaiseminen

Julkaise uusi tiedote, artikkeli tai tapahtuma lisäämällä meta dataan seuraava rivi.

published: true

Tämän jälkeen valitse Prosen oikeasta laidasta Changes to Save -painike (alin oikean laidan painikkeista). Kirjoita aukeavaan tekstialueeseen kommentti GitHub committia varten, esim. "Tiedote vanhojen rajapintojen päättymisestä luotu". Julkaise tiedote valitsemalla Commit komenttikentän alta.

Julkaistu tiedote näkyy sivustolla muutaman minuutin kuluttua.

Aikaisemmin julkaistun julkaisun muokkaaminen

Voit muokata aikasemmin julkaistuja julkaisuja samaan tapaan kuin sisältösivuja, ks. Sisältösivujen päivitys. Avaa julkaisu klikkaamalla sen otsikkoa _posts-kansiossa. Tämän jälkeen voit muokata sisältöä ja meta dataa, kuten uutta lisättäessä.

Otskon muokkaaminen

Jo julkaistun julkaisun otsikko näkyy nyt sisältöeditorin yläpuolella. Muokkaa julkaisun otsikkoa klikkaamalla otsikkoa ja kirjoittamalla uusi otiskko vanhan tilalle.

Päivämäärän muokkaaminen

Jo julkaistun julkaisun päivämäärää voit muokata muokkaamalla tiedoston tiedostonimeä. Muokkaa tiedostonimeä valitsemalla Settings Prosen oikeasta laidasta (neljäs painike ylhäältä). Auenneeseen File Path -kenttään voit muokata päivämäärän tiedostonimeen muodossa VVVV-KK-PP.

_posts/VVVV-KK-PP-julkaisun-nimi.md

Ohje kuvatiedostojen vaatimuksista

Käytä vain kuvatiedostoja, joihin voi antaa loppukäyttäjille vapaat oikeudet, kuten:

1. Pääkuva

Vaakakuva, korkeintaan 1500 px leveä, optimi 1200 x 675 px

2. Sisältökuva

Vaakakuva, korkeintaan 1000 px leveä, optimi 960 x 540 px

3. Oikean palstan kuva

Vaakakuva, korkeintaan 500 px leveä, optimi 480 x 270 px

4. Hero-taustakuva

Vaakakuva, mustavalkoinen, korkeintaan 1500 px leveä, optimi 1200 x 675 px (edited)

Install with Docker

docker build . -t my/digitraffic
docker run -p 3000:3000 -p 3001:3001 -v ${PWD}:/app my/digitraffic:latest

or one-liner docker build . -t my/digitraffic; docker run -p 3000:3000 -p 3001:3001 -v ${PWD}:/app my/digitraffic:latest

In addition

Additionally this repository contains a Wiki for Finnish transport agency's road digitraffic service.

The wiki source can be cloned with:

git clone https://github.com/finnishtransportagency/digitraffic.wiki.git

Keeping up to date