Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (24 sloc) 1.26 KB
title image published categories traffictypes tags
Pääkaupunkiseudun matka-aikajärjestelmän toiminta lakkaa 29.12.2017
true
Tiedotteet
Tieliikenne
Rajapinnat
Ylläpito
EndOfLife

Perjantaina 29.12.2017 päättyy pääkaupunkiseudun matka-aikajärjestelmän toiminta. Järjestelmä on tullut teknisen käyttöikänsä päähän eikä toiminta vastaa enää asetettuja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi Digitraffic lakkaa toimittamasta PKS-järjestelmään liittyvää tietoa.

Seuraavat endpointit lakkaavat tarjoamasta ajantasaista matka-aikatietoa:

  • /api/v1/data/fluency-current tiedot lakkaavat päivittymästä
  • /api/v1/data/fluency-current/{id} tiedot lakkaavat päivittymästä
  • /api/v1/data/fluency-history-previous-day tiedot lakkaavat päivittymästä
  • /api/v1/data/fluency-history-previous-day/{id} tiedot lakkaavat päivittymästä
  • /api/v1/data/fluency-history/{id} historia päättyy 29.12.
  • /api/v1/data/free-flow-speeds sisältää PKS:n vapaita nopeuksia. PKS vapaat nopeudet eivät ole päivittyneet 2010 vuoden jälkeen eivätkä päivity myöskään jatkossa. Endpointin LAM-pisteiden tiedot päivittyvät jatkossakin.

Muutoksen vuoksi tehdään ylimääräinen tuotanto-asennus 28.12.2017 klo 12.00 - 13.00 välillä.