Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (16 sloc) 466 Bytes
title image published categories ref lang traffictypes tags
LOTJU palvelukatko 4.12.2018 klo 10:00 - 14:00 (peruttu)
true
Tiedotteet
2018-12-04-lotju-outage
fi
Tieliikenne
Ylläpito
Rajapinnat

Tiistaina 4.12.2018 klo 10:00 - 14:00 välisenä aikana on käyttökatko LOTJUn 2.9.0 version asennuksen takia.

Katkon aikana kamera-, LAM- ja tiesäädata ei päivity. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.

edit: Katko on peruttu