Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (15 sloc) 949 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tampereen kaupungin tuottamien keli- ja liikennekamerakuvien jakelu
Tiedotteet
fi
true
2018-12-20-tampereen-kamerat
Tieliikenne
Rajapinnat

Liikennevirasto ei toistaiseksi jakele Tampereen kaupungin keli- ja liikennekameroiden tuottamaa kuvaa Digitraffic-palvelun kautta.

Kuvien jakelu keskeytettiin, koska katuverkkoa kuvaavien kameroiden tuottamat kuvat saattavat sisältää henkilötietoja kuten ajoneuvojen rekisteritunnuksia, joiden jakelulle avoimena datana ei ole perusteita. Tampereen katuverkolta jaettiin 25 eri kameran tuottamaa kuvaa. Liikenneviraston omien liikenne- ja kelikamerakuvien jakelu jatkuu normaalisti. Digitraffic-palvelun kautta on edelleen saatavilla reaaliaikaista kuvaa noin 600 liikenne- ja kelikamerasta.

Lisätietoja ja kysymykset: tietosuojavastaava Tomi Lapinlampi, Liikennevirasto (tietosuojavastaava@liikennevirasto.fi)