Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 583 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 8.1.2019 10:00 - 10:20
Tiedotteet
fi
true
2019-01-08-release
Tieliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

DPO-696 - Tiesääaseminen data ei päivity, jos yksikin datan sisältämä asema puuttuu - korjataan asemien päivitys kestämään tämä tilanne DPO-555 - Sivustolla oleva meripuolen swagger rajapintakuvaus ilmoittaa errorista sivun lopussa

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.