Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (21 sloc) 536 Bytes
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 22.1.2019 10:15 - 10:50
Tiedotteet
fi
true
2019-01-22-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

  • DPO-705 - Kamera-metadata käyttämään v7-rajapintaa
  • DPO-634 - Konttien taskdeffeihin healthcheck
  • DPO-677 - Spring Boot päivitys versioon 2.1
  • Disable auto-transactions

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.