Skip to content

flarum-lang/polish

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Polska paczka językowa dla Flarum

Latest Stable Version Latest Unstable Version License Total Downloads Monthly Downloads

Paczka zawiera tłumaczenia dla Flarum (kompatybilne z wersją 1.3.0 lub nowszą) oraz niemal wszystkich popularnych rozszerzeń. Pełna lista obsługiwanych rozszerzeń dostępna jest poniżej.

Instalacja

Rozszerzenie instalujemy za pomocą Composera:

composer require flarum-lang/polish

Po czym w panelu admina włączamy rozszerzenie.

Aktualizacja

Aktualizacje instalujemy za pomocą Composera:

composer update flarum-lang/polish

Lub aby wymusić najnowszą wersję (zalecane przy aktualizacji do nowej wersji Flarum — sprawdź wcześniej changelog, czy żadne z wykorzystywanych przez Ciebie rozszerzeń nie utraciło wsparcia):

composer require flarum-lang/polish

Jeśli lubisz życie na krawędzi, możesz korzystać z wersji niestabilnej (może zawierać niezweryfikowane frazy zaproponowane przez społeczność):

composer require "flarum-lang/polish:1.x-dev"

Po aktualizacji czyścimy cache:

php flarum cache:clear

Migracja z rob006/flarum-lang-polish

Przy wydaniu wersji 1.0.0 paczka zmieniła nazwę z rob006/flarum-lang-polish na flarum-lang/polish. Jeśli korzystałeś wcześniej z rob006/flarum-lang-polish, musisz odinstalować starą paczkę i zainstalować nową:

composer remove rob006/flarum-lang-polish
composer require flarum-lang/polish

Po czym w panelu admina włączamy nowe rozszerzenie.

Znalazłem błąd / Brakuje rozszerzenia X

Uwagi oraz błędy można zgłaszać na GitHubie lub na forum. Propozycje tłumaczeń można zgłaszać bezpośrednio korzystając z Weblate (wystarczy kliknąć status tłumaczenia na liście poniżej lub na tej stronie, aby przejść do tłumaczenia danego rozszerzenia/komponentu).

Tłumaczenia można dostosowywać też na poziomie konkretnej instalacji forum. Stworzenie paczki językowej, która będzie odpowiadała każdemu, jest praktycznie niemożliwe. Zmiany specyficzne dla konkretnego forum lepiej ustawiać lokalnie — nie każda fraza jest na tyle uniwersalna, aby mogła znaleźć się w ogólnej paczce językowej.

Status tłumaczeń głównego silnika Flarum

Component Status
Core Translation status
Validation Translation status

Status tłumaczeń dla oficjalnych rozszerzeń

Rozszerzenie Status
flarum/akismet Status tłumaczeń
flarum/approval Status tłumaczeń
flarum/bbcode Status tłumaczeń
flarum/emoji Status tłumaczeń
flarum/flags Status tłumaczeń
flarum/likes Status tłumaczeń
flarum/lock Status tłumaczeń
flarum/markdown Status tłumaczeń
flarum/mentions Status tłumaczeń
flarum/nicknames Status tłumaczeń
flarum/pusher Status tłumaczeń
flarum/statistics Status tłumaczeń
flarum/sticky Status tłumaczeń
flarum/subscriptions Status tłumaczeń
flarum/suspend Status tłumaczeń
flarum/tags Status tłumaczeń

Status tłumaczeń dla rozszerzeń od Friends of Flarum

Rozszerzenie Status
fof/amazon-affiliation Status tłumaczeń
fof/analytics Status tłumaczeń
fof/anti-spam Status tłumaczeń
fof/ban-ips Status tłumaczeń
fof/best-answer Status tłumaczeń
fof/byobu Status tłumaczeń
fof/cookie-consent Status tłumaczeń
fof/custom-footer Status tłumaczeń
fof/default-group Status tłumaczeń
fof/default-user-preferences Status tłumaczeń
fof/discussion-language Status tłumaczeń
fof/discussion-thumbnail Status tłumaczeń
fof/disposable-emails Status tłumaczeń
fof/doorman Status tłumaczeń
fof/drafts Status tłumaczeń
fof/filter Status tłumaczeń
fof/follow-tags Status tłumaczeń
fof/formatting Status tłumaczeń
fof/forum-statistics-widget Status tłumaczeń
fof/frontpage Status tłumaczeń
fof/gamification Status tłumaczeń
fof/geoip Status tłumaczeń
fof/github-sponsors Status tłumaczeń
fof/html-errors Status tłumaczeń
fof/ignore-users Status tłumaczeń
fof/impersonate Status tłumaczeń
fof/linguist Status tłumaczeń
fof/links Status tłumaczeń
fof/mason Status tłumaczeń
fof/masquerade Status tłumaczeń
fof/merge-discussions Status tłumaczeń
fof/moderator-notes Status tłumaczeń
fof/nightmode Status tłumaczeń
fof/oauth Status tłumaczeń
fof/open-collective Status tłumaczeń
fof/pages Status tłumaczeń
fof/passport Status tłumaczeń
fof/polls Status tłumaczeń
fof/pretty-mail Status tłumaczeń
fof/prevent-necrobumping Status tłumaczeń
fof/pwned-passwords Status tłumaczeń
fof/reactions Status tłumaczeń
fof/recaptcha Status tłumaczeń
fof/secure-https Status tłumaczeń
fof/sentry Status tłumaczeń
fof/share-social Status tłumaczeń
fof/sitemap Status tłumaczeń
fof/socialprofile Status tłumaczeń
fof/spamblock Status tłumaczeń
fof/split Status tłumaczeń
fof/stopforumspam Status tłumaczeń
fof/subscribed Status tłumaczeń
fof/terms Status tłumaczeń
fof/upload Status tłumaczeń
fof/user-bio Status tłumaczeń
fof/user-directory Status tłumaczeń
fof/username-request Status tłumaczeń
fof/webhooks Status tłumaczeń

Status tłumaczeń dla rozszerzeń społeczności

Rozszerzenie Status
acpl/flarum-lscache Status tłumaczeń
acpl/mobile-tab Status tłumaczeń
acpl/my-tags Status tłumaczeń
afrux/asirem Status tłumaczeń
afrux/forum-stats-widget Status tłumaczeń
afrux/forum-widgets-core Status tłumaczeń
afrux/news-widget Status tłumaczeń
afrux/online-users-widget Status tłumaczeń
afrux/top-posters-widget Status tłumaczeń
akr/chevereto Status tłumaczeń
antoinefr/flarum-ext-money Status tłumaczeń
antoinefr/flarum-ext-online Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-auto-moderator Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-categories Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-checklist Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-discussion-templates Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-help-tags Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-markdown-tables Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-moderator-warnings Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-pwa Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-rich-text Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-saml Status tłumaczeń
blomstra/gdpr Status tłumaczeń
blomstra/mark-unread Status tłumaczeń
blomstra/turnstile Status tłumaczeń
blomstra/user-filter Status tłumaczeń
blomstra/usercard-stats Status tłumaczeń
cadiducho/bbcode Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/catch-the-fish Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-author-change Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-carving-contest Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-colorful-borders Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-create-user-modal Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-discussion-bookmarks Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-as-display-name Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-emojionearea Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-first-post-approval Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-follow-tags-prompt Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-ipsum-autocomplete Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-likes-received Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-mailing Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-passwordless Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-popular-discussion-badge Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-bookmarks Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-permissions Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-scratchpad Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-see-past-first-post Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-shadow-ban Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-status Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-who-read Status tłumaczeń
club-1/flarum-ext-cross-references Status tłumaczeń
datlechin/flarum-bbcode-hide-content Status tłumaczeń
datlechin/flarum-birthdays Status tłumaczeń
datlechin/flarum-birthdays-widget Status tłumaczeń
datlechin/flarum-copy-links Status tłumaczeń
datlechin/flarum-discussion-overview Status tłumaczeń
datlechin/flarum-keyboard-shortcuts Status tłumaczeń
datlechin/flarum-more-discussions Status tłumaczeń
datlechin/flarum-signup-button Status tłumaczeń
dem13n/topic-starter-label Status tłumaczeń
flarumite/simple-discussion-views Status tłumaczeń
glowingblue/password-strength Status tłumaczeń
ianm/follow-users Status tłumaczeń
ianm/html-head Status tłumaczeń
ianm/level-ranks Status tłumaczeń
ianm/syndication Status tłumaczeń
ianm/synopsis Status tłumaczeń
ianm/twofactor Status tłumaczeń
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Status tłumaczeń
justoverclock/flarum-ext-hashtag Status tłumaczeń
justoverclock/flarum-ext-keywords Status tłumaczeń
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Status tłumaczeń
justoverclock/hot-discussions Status tłumaczeń
justoverclock/hot-discussions-cards Status tłumaczeń
justoverclock/user-statistics Status tłumaczeń
katosdev/signature Status tłumaczeń
kyrne/whisper Status tłumaczeń
littlecxm/flarum-reply-to-see Status tłumaczeń
maicol07/flarum-ext-sso Status tłumaczeń
malago/flarum-achievements Status tłumaczeń
malago/flarum-ads Status tłumaczeń
matteocontrini/flarum-imgur-upload Status tłumaczeń
michaelbelgium/flarum-discussion-views Status tłumaczeń
michaelbelgium/flarum-profile-views Status tłumaczeń
michaelbelgium/mybb-to-flarum Status tłumaczeń
migratetoflarum/canonical Status tłumaczeń
migratetoflarum/fake-data Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-cakeday Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-copy-code-to-clipboard Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-tags-color-generator Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-twofactor Status tłumaczeń
nomiscz/flarum-ext-auth-steam Status tłumaczeń
nomiscz/flarum-ext-auth-wechat Status tłumaczeń
nosun/reply-to-see Status tłumaczeń
sycho/flarum-move-posts Status tłumaczeń
sycho/flarum-profile-cover Status tłumaczeń
the-turk/flarum-diff Status tłumaczeń
the-turk/flarum-mathren Status tłumaczeń
the-turk/flarum-nodp Status tłumaczeń
the-turk/flarum-quiet-edits Status tłumaczeń
therealsujitk/flarum-ext-gifs Status tłumaczeń
tituspijean/flarum-ext-auth-ldap Status tłumaczeń
tpokorra/flarum-ext-post-notification Status tłumaczeń
v17development/flarum-blog Status tłumaczeń
v17development/flarum-seo Status tłumaczeń
v17development/flarum-user-badges Status tłumaczeń
xelson/flarum-ext-chat Status tłumaczeń

Status tłumaczeń dla rozszerzeń premium

Rozszerzenie Status
blomstra/realtime Status tłumaczeń
datitisev/flarum-backup Status tłumaczeń
datitisev/flarum-maintenance Status tłumaczeń
v17development/flarum-support Status tłumaczeń

Credits

Paczka bazuje na rozszerzeniu stworzonym przez bepropl. Tworzona z udziałem społeczności jako część Kolektywu tłumaczeń Flarum.

Tłumaczenie dla Day.js pochodzi bezpośrednio ze źródła.

Tłumaczenie dla validation.yml bazuje na paczce językowej dla Laravela.