Skip to content

Latest commit

 

History

History
3078 lines (1822 loc) · 117 KB

CHANGELOG.md

File metadata and controls

3078 lines (1822 loc) · 117 KB

CHANGELOG

1.8.1 (2024-06-09)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.8.0...v1.8.1.

1.8.0 (2024-02-17)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.7.0...v1.8.0.

1.7.0 (2024-02-04)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.6.0...v1.7.0.

1.6.0 (2023-12-17)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.5.0...v1.6.0.

1.5.0 (2023-07-16)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.4.1...v1.5.0.

1.4.1 (2023-07-09)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.4.0...v1.4.1.

1.4.0 (2023-05-21)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.
  • Aktualizacja tłumaczeń komunikatów walidacji.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.3.2...v1.4.0.

1.3.2 (2023-05-06)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.3.1...v1.3.2.

1.3.1 (2023-04-22)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.3.0...v1.3.1.

1.3.0 (2023-04-15)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.2.1...v1.3.0.

1.2.1 (2023-04-02)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.2.0...v1.2.1.

1.2.0 (2023-03-12)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.1.0...v1.2.0.

1.1.0 (2023-02-25)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.11...v1.1.0.

1.0.11 (2023-02-07)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.10...v1.0.11.

1.0.10 (2022-12-27)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.9...v1.0.10.

1.0.9 (2022-12-18)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.8...v1.0.9.

1.0.8 (2022-12-10)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.7...v1.0.8.

1.0.7 (2022-11-30)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.6...v1.0.7.

1.0.6 (2022-11-23)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.5...v1.0.6.

1.0.5 (2022-11-15)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.4...v1.0.5.

1.0.4 (2022-11-11)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.3...v1.0.4.

1.0.3 (2022-10-25)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.2...v1.0.3.

1.0.2 (2022-10-23)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.1...v1.0.2.

1.0.1 (2022-09-13)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v1.0.0...v1.0.1.

1.0.0 (2022-08-31)

⚠️ Paczka zmieniła nazwę z rob006/flarum-lang-polish na flarum-lang/polish. Jeśli korzystałeś wcześniej z rob006/flarum-lang-polish, musisz odinstalować starą paczkę i zainstalować nową:

composer remove rob006/flarum-lang-polish
composer require flarum-lang/polish

Po czym w panelu admina włączamy nowe rozszerzenie.


Ogólne usprawnienia:

  • Usunięto przestarzałe frazy dla głównego silnika Flarum (wspierana jest wersja 1.3 lub wyższa).

Zaktualizowano i/lub usunięto przestarzałe frazy dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla przestarzałych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.31...v1.0.0.

0.5.31 (2022-08-29)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.30...v0.5.31.

0.5.30 (2022-08-26)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.29...v0.5.30.

0.5.29 (2022-08-24)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.28...v0.5.29.

0.5.28 (2022-07-16)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.27...v0.5.28.

0.5.27 (2022-07-02)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.26...v0.5.27.

0.5.26 (2022-06-18)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.25...v0.5.26.

0.5.25 (2022-06-12)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.24...v0.5.25.

0.5.24 (2022-06-04)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.23...v0.5.24.

0.5.23 (2022-05-21)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.22...v0.5.23.

0.5.22 (2022-05-16)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.21...v0.5.22.

0.5.21 (2022-05-11)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.20...v0.5.21.

0.5.20 (2022-03-21)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.19...v0.5.20.

0.5.19 (2022-03-08)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.18...v0.5.19.

0.5.18 (2022-02-28)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.17...v0.5.18.

0.5.17 (2022-02-14)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.16...v0.5.17.

0.5.16 (2022-02-12)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.15...v0.5.16.

0.5.15 (2022-01-20)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.14...v0.5.15.

0.5.14 (2022-01-08)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.13...v0.5.14.

0.5.13 (2022-01-02)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.12...v0.5.13.

0.5.12 (2021-11-21)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.
  • Aktualizacja tłumaczeń komunikatów walidacji.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.11...v0.5.12.

0.5.11 (2021-11-04)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.10...v0.5.11.

0.5.10 (2021-10-14)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.
  • Aktualizacja tłumaczeń komunikatów walidacji.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.9...v0.5.10.

0.5.9 (2021-09-05)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.8...v0.5.9.

0.5.8 (2021-08-24)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.7...v0.5.8.

0.5.7 (2021-08-14)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.6...v0.5.7.

0.5.6 (2021-08-03)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.5...v0.5.6.

0.5.5 (2021-07-13)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.4...v0.5.5.

0.5.4 (2021-07-06)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.3...v0.5.4.

0.5.3 (2021-06-26)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.2...v0.5.3.

0.5.2 (2021-06-15)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.1...v0.5.2.

0.5.1 (2021-06-06)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.5.0...v0.5.1.

0.5.0 (2021-05-28)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń oraz usunięcie przestarzałych fraz dla głównego silnika Flarum (wspierana jest wersja 1.0.0 lub wyższa).

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Usunięto przestarzałe frazy dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla przestarzałych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.10...v0.5.0.

0.4.10 (2021-05-16)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń Day.js.
  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.
  • Aktualizacja tłumaczeń komunikatów walidacji.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.9...v0.4.10.

0.4.9 (2021-04-24)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.8...v0.4.9.

0.4.8 (2021-03-28)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.7...v0.4.8.

0.4.7 (2021-03-06)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.6...v0.4.7.

0.4.6 (2021-02-20)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.5...v0.4.6.

0.4.5 (2021-02-14)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.4...v0.4.5.

0.4.4 (2021-02-01)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.3...v0.4.4.

0.4.3 (2021-01-19)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.2...v0.4.3.

0.4.2 (2021-01-03)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.1...v0.4.2.

0.4.1 (2020-12-28)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.0...v0.4.1.

0.4.0 (2020-12-20)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń Day.js.
  • Usunięto przestarzałe frazy dla głównego silnika Flarum (wspierana jest wersja 0.1.0-beta.14 lub wyższa).

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Usunięto przestarzałe frazy dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla przestarzałych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.23...v0.4.0.

0.3.23 (2020-12-20)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.22...v0.3.23.

0.3.22 (2020-12-12)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.21...v0.3.22.

0.3.21 (2020-12-05)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.20...v0.3.21.

0.3.20 (2020-11-14)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.19...v0.3.20.

0.3.19 (2020-11-08)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.18...v0.3.19.

0.3.18 (2020-10-24)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja formatu dat.
  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.17...v0.3.18.

0.3.17 (2020-10-21)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja formatu dat.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.16...v0.3.17.

0.3.16 (2020-10-05)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.15...v0.3.16.

0.3.15 (2020-09-28)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń komunikatów walidacji.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.14...v0.3.15.

0.3.14 (2020-08-08)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.13...v0.3.14.

0.3.13 (2020-08-02)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12.6...v0.3.13.

0.3.12.6 (2020-07-25)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12.5...v0.3.12.6.

0.3.12.5 (2020-07-17)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12.4...v0.3.12.5.

0.3.12.4 (2020-07-11)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12.3...v0.3.12.4.

0.3.12.3 (2020-07-03)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12.2...v0.3.12.3.

0.3.12.2 (2020-06-26)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12.1...v0.3.12.2.

0.3.12.1 (2020-06-22)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.12...v0.3.12.1.

0.3.12 (2020-06-18)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.11.2...v0.3.12.

0.3.11.2 (2020-06-07)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.11.1...v0.3.11.2.

0.3.11.1 (2020-06-03)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.11...v0.3.11.1.

0.3.11 (2020-05-29)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.10.2...v0.3.11.

0.3.10.2 (2020-05-27)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.10.1...v0.3.10.2.

0.3.10.1 (2020-05-26)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.10...v0.3.10.1.

0.3.10 (2020-05-24)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.9.2...v0.3.10.

0.3.9.2 (2020-05-22)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.9.1...v0.3.9.2.

0.3.9.1 (2020-05-21)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.9...v0.3.9.1.

0.3.9 (2020-05-21)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.8.2...v0.3.9.

0.3.8.2 (2020-05-19)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.8.1...v0.3.8.2.

0.3.8.1 (2020-05-18)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.8...v0.3.8.1.

0.3.8 (2020-05-17)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.7.2...v0.3.8.

0.3.7.2 (2020-05-10)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.7.1...v0.3.7.2.

0.3.7.1 (2020-05-09)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.7...v0.3.7.1.

0.3.7 (2020-05-08)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.6...v0.3.7.

0.3.6 (2020-05-06)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.5...v0.3.6.

0.3.5 (2020-05-03)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.4.1...v0.3.5.

0.3.4.1 (2020-05-02)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.4...v0.3.4.1.

0.3.4 (2020-04-25)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.3...v0.3.4.

0.3.3 (2020-04-14)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.2...v0.3.3.

0.3.2 (2020-03-23)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.1.3...v0.3.2.

0.3.1.3 (2020-03-21)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.1.2...v0.3.1.3.

0.3.1.2 (2020-03-15)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.1.1...v0.3.1.2.

0.3.1.1 (2020-03-13)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.1...v0.3.1.1.

0.3.1 (2020-03-12)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.0.1...v0.3.1.

0.3.0.1 (2020-03-11)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.3.0...v0.3.0.1.

0.3.0 (2020-03-08)

Usunięto przestarzałe tłumaczenia dla:

Usunięto wsparcie dla nierozwijanych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.22...v0.3.0.

0.2.22 (2020-03-08)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.21.5...v0.2.22.

0.2.21.5 (2020-03-06)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.21.4...v0.2.21.5.

0.2.21.4 (2020-03-05)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.21.3...v0.2.21.4.

0.2.21.3 (2020-03-04)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.21.2...v0.2.21.3.

0.2.21.2 (2020-03-03)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.21.1...v0.2.21.2.

0.2.21.1 (2020-02-27)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.21...v0.2.21.1.

0.2.21 (2020-02-23)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.20.5...v0.2.21.

0.2.20.5 (2020-02-21)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.20.4...v0.2.20.5.

0.2.20.4 (2020-02-19)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.20.3...v0.2.20.4.

0.2.20.3 (2020-02-14)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.20.2...v0.2.20.3.

0.2.20.2 (2020-02-11)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.20.1...v0.2.20.2.

0.2.20.1 (2020-02-10)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.20...v0.2.20.1.

0.2.20 (2020-02-08)

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń głównego silnika Flarum.

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.19.3...v0.2.20.

0.2.19.3 (2020-02-05)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.19.2...v0.2.19.3.

0.2.19.2 (2020-02-04)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.19.1...v0.2.19.2.

0.2.19.1 (2020-02-02)

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.19...v0.2.19.1.

0.2.19 (2020-02-01)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.18...v0.2.19.

0.2.18 (2020-01-08)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.17...v0.2.18.

0.2.17 (2019-12-29)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.16...v0.2.17.

0.2.16 (2019-12-22)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.15...v0.2.16.

0.2.15 (2019-12-16)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.14...v0.2.15.

0.2.14 (2019-12-15)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.13...v0.2.14.

0.2.13 (2019-11-15)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.12...v0.2.13.

0.2.12 (2019-11-13)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.11...v0.2.12.

0.2.11 (2019-11-11)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.10...v0.2.11.

0.2.10 (2019-11-06)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.9...v0.2.10.

0.2.9 (2019-11-04)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.8...v0.2.9.

0.2.8 (2019-11-01)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.7...v0.2.8.

0.2.7 (2019-10-26)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.6...v0.2.7.

0.2.6 (2019-10-24)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.5...v0.2.6.

0.2.5 (2019-10-20)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.4...v0.2.5.

0.2.4 (2019-10-14)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.3...v0.2.4.

0.2.3 (2019-09-30)

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.2...v0.2.3.

0.2.2 (2019-09-26)

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Dodano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.1...v0.2.2.

0.2.1 (2019-09-22)

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Dodano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.0...v0.2.1.

0.2.0 (2019-09-16)

Nowa wersja całkowicie bazująca na Kolektywie tłumaczeń Flarum. Znacznie usprawniło to proces tłumaczenia, co skutkowało wieloma poprawkami oraz dodaniem wsparcia dla kilkudziesięciu nowych rozszerzeń. Paczka jest kompatybilna z Flarum v0.1.0-beta.10.

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.1.1...v0.2.0.

0.1.1 (2019-07-20)