Skip to content

v0.5.0

Compare
Choose a tag to compare
@rob006 rob006 released this 27 May 22:32
· 351 commits to master since this release

Ogólne usprawnienia:

  • Aktualizacja tłumaczeń oraz usunięcie przestarzałych fraz dla głównego silnika Flarum (wspierana jest wersja 1.0.0 lub wyższa).

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Zaktualizowano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Usunięto przestarzałe frazy dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla przestarzałych rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.4.10...v0.5.0.