Permalink
Commits on Nov 26, 2010
 1. + German IVPNs

  floere committed Nov 26, 2010
Commits on Nov 19, 2010
 1. + Polish numbers :)

  floere committed Nov 19, 2010
 2. + greece

  floere committed Nov 19, 2010
 3. + egyptian splitting

  floere committed Nov 19, 2010
 4. + egypt

  floere committed Nov 19, 2010
 5. + italian phone numbers

  floere committed Nov 19, 2010
 6. + note on germany's ndc

  floere committed Nov 19, 2010
 7. + vanity number handling

  floere committed Nov 19, 2010
 8. + more speed specs

  floere committed Nov 19, 2010
 9. + speed specs

  floere committed Nov 19, 2010
 10. + specs all run

  floere committed Nov 19, 2010
 11. + intermediate commit

  floere committed Nov 19, 2010
 12. ! US/Canada format

  floere committed Nov 19, 2010
 13. - TODO in vanity handling

  floere committed Nov 19, 2010
Commits on Nov 16, 2010
 1. + E164 link in README

  floere committed Nov 16, 2010
 2. + slight code rewrite

  floere committed Nov 16, 2010
 3. + normal -> landline

  floere committed Nov 16, 2010
 4. + gem summary and description

  floere committed Nov 16, 2010
 5. + installation in readme

  floere committed Nov 16, 2010
Commits on Nov 15, 2010
 1. - unused files

  floere committed Nov 15, 2010
 2. + -> 1.1.0

  floere committed Nov 15, 2010
 3. + local splitter

  floere committed Nov 15, 2010
 4. + Note about bang methods

  floere committed Nov 15, 2010
 5. + cleanup

  floere committed Nov 15, 2010
 6. + remove relative zeros spec

  floere committed Nov 15, 2010