Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (27 sloc) 1.65 KB
<?php
// Language definitions used in admin-categories.php
// Finnish translation by Pauligrinder
$lang_admin_categories = array(
'Must enter name message' => 'Sinun täytyy antaa luokalle nimi.',
'Category added redirect' => 'Luokka lisätty. Siirrytään …',
'Category deleted redirect' => 'Luokka poistettu. Siirrytään …',
'Delete category head' => 'Poista luokka (ja kaikki sen sisältämät viestiketjut ja viestit)',
'Confirm delete subhead' => 'Vahvista luokan poistaminen',
'Confirm delete info' => 'Oletko varma että haluat poistaa luokan <strong>%s</strong>?',
'Delete category warn' => '<strong>VAROITUS!</strong> Jos poistat luokan, myös kaikki sen sisältämät forumit ja kirjoitukset poistetaan!',
'Must enter integer message' => 'Sijainnin pitää olla positiivinen kokonaisluku.',
'Categories updated redirect' => 'Luokat päivitetty. Siirrytään …',
'Add categories head' => 'Lisää luokkia',
'Add categories subhead' => 'Lisää luokkia',
'Add category label' => 'Lisää uusi luokka',
'Add new submit' => 'Lisää uusi',
'Add category help' => 'Lisättävän luokan nimi. Voit muokata luokan nimeä myöhemmin (lisätietoa alempana). Mene paikkaan %s lisätäksesi forumeja uuteen luokkaasi.',
'Delete categories head' => 'Poista luokkia',
'Delete categories subhead' => 'Poista luokkia',
'Delete category label' => 'Poista luokka',
'Delete category help' => 'Valitse poistettavan luokan nimi. Sinua pyydetään vahvistamaan valintasi ennen poistamista.',
'Edit categories head' => 'Muokkaa luokkia',
'Edit categories subhead' => 'Muokkaa luokkia',
'Category position label' => 'Sijainti',
'Category name label' => 'Nimi',
);
Something went wrong with that request. Please try again.