Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Already on GitHub? Sign in to your account

Малък пример за деструктиране. #9

Merged
merged 1 commit into from Mar 20, 2013

Conversation

Projects
None yet
2 participants
Contributor

Bloodb0ne commented Mar 17, 2013

No description provided.

Contributor

Bloodb0ne commented Mar 17, 2013

Не бях забелязал това поведение. Промених примера на нещо по-подходящо.

Contributor

Bloodb0ne commented Mar 17, 2013

Аз хубаво го оправих ама тоя GitHub client или незнам откаде направи сякаш целия файл съм пренаписал.

Owner

nb commented Mar 18, 2013

Unix vs. Windows newlines :-)

Това би трябвало да се оправи лесно. И моля те, squash-ни всички commit-и досега в един и force push-ни, за да влезе после само един commit в историята. Няма нужда целият свят да знае през какви премеждия сме преминали.

Contributor

Bloodb0ne commented Mar 18, 2013

All clean and shiny.
Смазах commits и оправих newlines.
Печеля наградата -> Worst commiter ever.

Contributor

Bloodb0ne commented Mar 19, 2013

Сега ок ли е ?

nb added a commit that referenced this pull request Mar 20, 2013

Merge pull request #9 from Bloodb0ne/master
Малък пример за деструктиране.

@nb nb merged commit 9d4613d into fmi:master Mar 20, 2013

Owner

nb commented Mar 20, 2013

Супер е. Ето и код за търпението: GH-BLOODB0NE

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment