Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Ruby
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
solutions
specs
README.markdown
Rakefile
skeptic.yml
watchr.rb

README.markdown

Ретроспекция

Решете първите три задачи отново. Целта е да постигнете кратки и ясни решения, които да включват всичко, което сте научили след домашното. В решенията си сте допуснали някои грешки. Сега имате възможност да ги оправите. Имате на разположение всички чужди решения, включително и нашите.

Досега не сме видяли решения, в които няма какво да се подобри. Включително и нашите. Ако разгледате десетина, ще ви дойдат идеи. Ще има какво да научите. Ще има какво да подобрите. Опитайте се да направите най-краткия и ясен код, на който сте способни.

Новите ви решения ще съдържат подобрения над старите. Това са неща, които сте научили. Искаме списък с 20 такива - по 6-7 за всяка задача. Това могат да бъдат дребни работи, свързани с Ruby или по-общи, концептуални неща. Всяко едно трябва да бъде видимо подобрение спрямо предишното ви решение. Например, ако сте научили, че нещо може да стане с inject() вместо с each, трябва старото ви решение да бъде с each, докато новото - с inject.

Ако си мислите, че 20 неща са много - не се притеснявайте. Просто се опитайте да направите по седем подобрения на всяко от решенията си. Така стават 21.

Форма на предаване

За да предадете това домашно, трябва да имате GitHub account. Клонирайте нашето хранилище и променете .rb файловете. Обърнете внимание, че има нови стилови изисквания към всяка от задачите. Можете да ги погледнете просто с:

$ rake check

Забележете, че през GitHub ще предадете само кода. Научените уроци стават с добре познатата форма в сайта. Този път, вместо цяла ruby програма искаме една дефинирана константа, REPOSITORY и списък от неща в коментари. Например:

REPOSITORY = 'http://github.com/skanev/ruby-retrospective-1'

# Двадесет неща, които научих.
#
# 1. Монадите в Haskell са много широка абстракция. Приложими са на много места,
#  но това ги прави трудни за научаване. Любимият ми пример е Maybe монадата,
#  в която верига от операции връща Nothing, ако връзка от веригата върне
#  Nothing.
# 2. case клас (в Scala) е по-подходящ за промоция, от стандартен такъв. 
# 3. Проверката за възраст може да се реализира по-добре с полиморфизъм, отколкото
#  с case или if.

Разбира се, това е примерен текст. Искаме уроци за Ruby решенията ви, не разсъждения за други забавни езици.

Обърнете внимание, че кодът ви е публичен, но десетте научени неща не са. Не ги споделяйте нито в GitHub, нито във форумите, нито помежду си.

Оценяване

За тази задача получавате от 1 до 6 точки. Колко точно зависи от 20те урока и доколко са приложени в решенията ви. Ако имате страхотни решения, до половината от нещата са несериозни, ще получите половината точки. Ако имате невероятни решения и нямате списък от научени неща, ще получите 0 точки.

Впрочем, минаващите тестове и стилистична проверка са задължителни. Ако rake check открие дори една грешка в стила или един неуспешен тест, получавате 0 точки. Без значение какво сте написали.

Watchr

Може да пуснете watchr с:

$ rake watch

Разгледайте си подробностите сами.

Разни

 • Чувствайте се свободни да добавяте коментари в решенията си, които да казват какво сте научили. Или пък да задават въпроси.
 • Няма да ви оценяваме българския език, но епични нива на неграмотност ще се наказват с отнети точки.
 • Чувствайте се свободни да дискутирате всичко във форумите. Този път кода е публичен. Може да питате каквото искате: "Как да направя това по-добре?", "Това добра идея ли е?", "Не мога да преценя което от тези две неща е по-удачно".
Something went wrong with that request. Please try again.