Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leśmianator

To jest przykładowy projekt, który mógłby wystartować w Turnieju Elektrybałtów. Jest napisany w Pythonie, ale kluczowe elementy (zwłaszcza sposób dostępu do utworów źródłowych w skryptach init-*.py) powinny być zrozumiały również bez znajomości tego języka.

Projekt zawiera właściwy program generujący wiersze (lesmianator.py) i skrypty inicjalizujące (init-*.py) korzystające z różnych metod dostępu do źródłowych utworów (API Wolnych Lektur, paczka z plikami TXT, paczka z plikami XML). Zgłaszając się do Turnieju Elektrybałtów, wystarczy oczywiście wybrać jedną z tych metod.

Zależności

Sposób użycia

Przed uruchomieniem Leśmianatora konieczne jest przeanalizowanie utworów źródłowych przy pomocy jednego ze skryptów init-*.py.

  • init-api.py analizuje sonety Adama Mickiewicza, pobierając pliki tekstowe za pośrednictwem API Wolnych Lektur.
  • init-txt.py analizuje wszystkie utwory liryczne, pobierając paczkę ZIP z plikami tekstowymi.
  • init-xml.py analizuje wszystkie wiersze, pobierając paczkę ZIP z plikami XML i przetwarzając je za pomocą librariana.

Skrypt inicjalizacyjny zapisuje wyniki analizy utworów w pliku data.p.

Na podstawie tych danych lesmianator.py generuje wiersz i wypisuje go na standardowe wyjście.

Autorzy

About

Przykładowy projekt, który mógłby wystartować w Turnieju Elektrybałtów

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages