atodorov edited this page May 25, 2012 · 4 revisions

Добре дошли в Курс за ССОК!

Този проект се опитва да събере на едно място необходимата информация за всеки желаещ да използва и допринася своите знания и време към софтуера с отворен код и свободното съдържание или просто желае да се научи да използва Линукс и софтуер с отворен код. Прочети повече ...

Списък с проведените курсове може да намерите на страницата Учебни_програми. Списък със слайдове от лекциите можете да намерите на https://github.com/fosscourse/wiki/downloads

Table of Contents

Новини

25.05.2012 - Миграция в GitHub

Домейнът fosscourse.org както и хостингът към него изтекоха преди няколко дни. Поради слабия интерес към лекциите и невъзможността на авторите да изнасят повече лекции сайтът беше свален от Интернет пространството.

Съдържанието на уикито беше мигрирано в GitHub, но някои страници липсват поради грешки в оригиналното уики. Ако има желаещи да ги мигрират да се обадят и ще получат достъп до архив от БД и файловата система.

Дано новият дом на проекта да привлече нови автори, които да продължат дейността. През цялото време ми беше приятно да преподавам и организирам тези курсове. Надявам се, че и на студентите им е било приятно да ни слушат.

-- Александър Тодоров

05.03.2010 - Google Summer of Code 2010

Стартира програмата Google Summer of Code 2010, чрез която Google спонсорират студенти от цял свят, за да работят по проекти с отворен код. Кратко резюме и списък с важни връзки за тази година може да бъде намерен на страницата GSOC2010.

22.10.2009 - Добавени са задачи за упражнения

В менюто на сайта е добавена връзка към Гугъл таблица, в която са изброени различни задачи от проекти с отворен код. Те могат да служат като упражнение за придобиване на опит или за курсови и дипломни работи.

Ако си харесате задачка, се свържете с лицето за контакт от съответния проект или с ментора, за да научите подробности и да започнете да работите по нея.

Списъкът е на адрес: http://spreadsheets.google.com/pub?key=tBwKfBI7SzfYM9DeHIrD6-Q&output=html

16.09.2009 - начало на нов курс по Java

От 29-ти Септември 2009 година стартира курса "Въведение в програмирането на Java". Повече информация можете да намерите във Фейсбук: http://www.facebook.com/event.php?eid=162621555925

16.06.2009 - добавени са лекции за Perl

Добавени са лекциите от курса "Увод в програмирането на Perl" проведен през 2006 година в ТУ-София от инж. Емил Петков и инж. Божидар Бацов.

08.06.2009 - добавени са лекции от TOSMI 2008

Добавени са видео записи на някои от лекциите от Training In Open Source Multimedia Instruments 2008.

20.02.2009 - начало на курс за начинаещи в ТУ-София

  • От 10ти Март стартира нов курс насочен към начинаещите потребители в Линукс. Повече информация можете да намерите тук.

04.11.2008 - начало на курса в ТУ-София

  • Първата лекция се състоя успешно! Имаше около 30 човека, което е много добре предвид късния час на провеждане и по-късния старт на самия курс. Надяваме се, че сме предизвикали интереса им към света на отворения код и очакваме скоро да ги видим да допринасят към някой проект.

01.06.2008 - добавен RSS агрегатор

  • добавен е RSS агрегатор за страницата с новини

15.05.2008 - старт на проекта

  • настройка на сайта и уикито
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.