No description or website provided.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
readme.txt

readme.txt

Internetz
=========

Toto je projekt ve fázi nápadu


TODO
====

- sociální sítě (variace TweetDeck)
	- twitter
		- plnohodnotný klient (v podstatě jako webový)
			- více účtů
			- hlídání již přečtených twítů

	- facebook
		- plnohodnotný klient

	- vlastní filtry obsahu

- záložkování odkazů
	- interní archivace kopie stránky

- RSS (plnohodnotná čtečka jako je Google Reader)
	- vlákna

- parsery obsahu (jako Yahoo Pipes)
	- pár primitivních nastavení pro crawlery, kteří budou načítat očištěný obsah webů.

- vlastní stopa (nejdůležitější)
	- archivace vlastní stopy na internetu
	- plnohodnotný fultext na daný obor a téma (už jsem jednou něco vyřešil? tak pošlu jen odkaz)

- plugin do prohlížeče?

- vymyslet lepší název (What I Know?)


Jak to bude fungovat?
=====================

Určitě klient jako webová aplikace. (Možná dobrá příležitost naučit se Smalltalk?)