Permalink
Browse files

Update on categories and microformats

  • Loading branch information...
frankmeeuwsen committed Jul 7, 2018
1 parent d008a2d commit 5e7961ea8806fdcdfaee2f0ffd40d94c93b5588c
View
@@ -2,8 +2,5 @@
<span class="date">{% include post/date.html %}{{ time }}</span>
<span class="edit">{% include post/edit.html %}</span>
<span class="history">{% include post/history.html %}</span>
<span style="display:none" rel="author" class="p-author h-card">Frank Meeuwsen</span>
<img class="u-photo" style="display:none" src="{{ site.mf-avatar }}" />
<span class="dt-published" style="display:none"> {{page.date}}</span>
<a class="u-url" href="{{ site.url }}{{ page.url }}" style="display:none;">…</a>
<span class="microformat" style="display: none">{% include post/microformat.html %}</span>
</div>
@@ -0,0 +1,7 @@
<span rel="author" class="p-author h-card">Frank Meeuwsen</span>
<img class="u-photo" src="{{ site.mf-avatar }}" />
<span class="dt-published"> {{page.date}}</span>
<a class="u-url" href="{{ site.url }}{{ page.url }}"></a>
{%for categorie in page.categories%}
<a class="p-category" style="display: none">{{ categorie }}</a>
{%endfor%}
@@ -4,6 +4,9 @@ title: Waar te beginnen met Webmentions
date: 2018-07-05 10:12:00 +2h
excerpt: Het begint een terugkerend onderwerp te worden...
published: true
categories:
- indieweb
- webmention
---
Er zijn van die momenten dat ik het liefste de hele dag ga zitten puzzelen hoe ik nu de [webmentions](/webmentions/) op deze site in orde moet maken. Het loopt allemaal nog steeds niet lekker, maar ik weet niet goed welke kant ik op moet denken en werken voor een oplossing.

0 comments on commit 5e7961e

Please sign in to comment.