Skip to content

fremtind/jokul

Repository files navigation

Jøkul

Jøkul er et designsystem utviklet av Fremtind.

Jøkul gir deg ferdige React-komponenter samt CSS- og SCSS-stilark for de grunnleggende komponentene og designmønstrene til Fremtind. De følger Fremtinds designprinsipper.

React-komponentene våre er er den raskeste og enkleste måten å ta i bruk Jøkul. CSSen er tilgjengelig som separate pakker, så om du ikke bruker React kan du fremdeles bruke Jøkul.

Kom i gang

For å starte utviklingsserveren for Jøkul lokalt må du først ha installert:

 • [Node]-versjonen definert i .nvmrc, gjerne via Node Version Manager (NVM).
 • pnpm, gjerne via corepack eller npm.
  • På de nye Fremtind-Macene kan det hende at du må installere corepack via Homebrew for at det skal fungere ordentlig: Installer med brew install corepack, og gjør klar med corepack install inne i Jøkul-mappa.

Så, etter å ha klonet repoet:

Tips under utvikling

 • Kjør pnpm reboot om du kommer tilbake til Jøkul-prosjektet etter en stund, eller noe ikke fungerer som du forventer.
 • Om du opplever feil fra nx, prøv pnpm dlx nx reset og kjør kommandoen på nytt.
 • pnpm dev har live reloading for portalen, ikke kildekoden til pakkene. Kjør pnpm build for pakken du endrer, så oppdaterer portalen seg.
 • Hver pakke har sin egen devserver bak pnpm dev om du skal jobbe på noe isolert, og ikke trenger hele portalen.

Kjapt om pnpm dev i pakkene

For å teste server-side rendering har vi det problemet at serverdelen må restarte for at første render skal bli oppdatert med det nyeste. Vi bruker nodemon for å restarte denne automatisk ved endringer.

En ulempe med det er at hvis du har to devservere kjørende vil du få et nytt portnummer på én av de hver gang. Du kan komme deg rundt det problemet ved å sette PORT-miljøvariabelen til noe annet enn 1234. For eksempel PORT=1235 pnpm dev.

Bruk av pakkene

Vi har en egen guide som hjelper deg med å komme i gang som ny bruker av Jøkul.

Du kan bruke Jøkul på to måter:

 1. Bruke React-komponenter og stilark.
 2. Ta inn kun stilark.

Komponentpakkene inneholder alt som trengs, inkludert avhengigheter til andre Jøkul-pakker.

NB! Selv om komponentpakkene inneholder alle avhengigheter må du selv sørge for å importere stilpakken i koden din. Dette er fordi vi ikke vil legge for harde føringer på utviklerverktøy, for eksempel kreve Webpack.

Eksempel på bruk av React-pakker

Installer React-pakken, for eksempel npm i @fremtind/jkl-button-react. Den sørger for å laste ned CSS-pakken, men du må selv sørge for at CSSen faktisk blir brukt i prosjektet ditt.

import { PrimaryButton } from "@fremtind/jkl-button-react";
import "@fremtind/jkl-button/button.min.css"; // husk å importere stilarket
...
<PrimaryButton onClick={doStuff}>Cool</PrimaryButton>
...

Noen ganger må du også importere stilarkene til avhengigheter av komponenten du skal bruke. Et eksempel er pakken for tabeller, hvor du trenger CSSen til en annen pakke hvis du skal lage ekspanderbare tabellrader. Sjekk README-fila i hver enkelt React-pakke for å se hva den trenger.

Eksempel på bruk av stilark-pakker

Hvis du ikke vil bruke React-komponentene kan du bruke stilarkene direkte. Pakkene med stilark publiseres både med ferdig kompilert og prefikset CSS i minifisert og uminifisert variant, i tillegg til SCSS-kildekoden.

npm i @fremtind/jkl-button

import "@fremtind/jkl-button/button.min.css";
...
<button className="jkl-button jkl-button--primary" onClick={doStuff}>Cool</button>
...

Hvis prosjektet ditt også bruker SCSS kan du hente stiler via samme filnavn som CSSen. I tillegg har @fremtind/jkl-core en modul med mixins, variabler og funksjoner som brukes internt i Jøkul. Disse kan være nyttige også i ditt eget prosjekt.

@use "@fremtind/jkl-core/jkl"; // ⬅️ Mixins, variabler og funksjoner
@use "@fremtind/jkl-core/core"; // Stilene som kompileres til @fremtind/jkl-core/core.css
@use "@fremtind/jkl-button/button"; // Stilene som kompileres til @fremtind/jkl-button/button.css
// osv.

Bruk kjernen til å lage egne komponenter i Jøkul-drakt

Om du skal bygge komponenter for Fremtind, utover de som finnes i Jøkul, bør du bruke variablene fra @fremtind/jkl-core. Det sørger for at farger, sperring, typografisk skala og liknende holder seg oppdatert mot endringer i designsystemet.

Dokumentasjon

I dokumentasjonen finner du:

 • Informasjon om hvordan du bruker Jøkul.
 • Designprinsippene til Fremtind.
 • Detaljert dokumentasjon for hver komponent, inkludert eksempler.
 • Guider for ulike ting, blant annet hvordan gjøre endringer i Jøkul.
 • Bloggen vår, med jevnlige oppsummeringer av hva som er nytt i Jøkul.

Code of Conduct

Jøkul er et åpent og positivt felleskap der alle skal føle seg velkommen. Gjør deg kjent med våre etiske regler for bidragsytere før du deltar med bidrag.

Lisens

Jøkul er distribuert under MIT-lisensen for åpen kildekode.

Bidragsytere

Takk for bidrag fra disse flotte menneskene (emoji-oversikt):

Pio Rasch-Halvorsen
Pio Rasch-Halvorsen

💻 👀 📖 🐛
Glenn A. Brownlee
Glenn A. Brownlee

📆 📋 🐛
Leiv Fredrik Berge
Leiv Fredrik Berge

💻 📖 🚇 👀
Simen Sægrov
Simen Sægrov

💻 👀 🐛
Steinop
Steinop

🎨
ambientconflict
ambientconflict

💻
Nicolai Hagen
Nicolai Hagen

💻
Stian Liknes
Stian Liknes

💻
hhannestad
hhannestad

🎨
idalower
idalower

📖
Gorild
Gorild

📖 👀
Mikkel Blytt
Mikkel Blytt

🎨 📖
Martinvks
Martinvks

💻
Kristoffer Nordström
Kristoffer Nordström

💻
Frida Thorkildsen Solhaug
Frida Thorkildsen Solhaug

💻 👀
Vegard Sørlie
Vegard Sørlie

💻 🐛
Bjørn Ole Bakke
Bjørn Ole Bakke

💻
almli
almli

💻
Thomas Rognes
Thomas Rognes

💻
Sigve Hagesæter
Sigve Hagesæter

🐛
EspenSmith
EspenSmith

🤔
Murstam
Murstam

🎨
fremtind-bot
fremtind-bot

📖
Jo Emil Holen
Jo Emil Holen

💻 📖 🐛 📝 👀
eduardodir
eduardodir

💻
Sercan Leylek
Sercan Leylek

💻 📝 🐛
CamillaDahlstroem
CamillaDahlstroem

🎨
Mikail Arslan
Mikail Arslan

💻 🚇
Fridaks
Fridaks

💻
Lars-Are Gudmundsen
Lars-Are Gudmundsen

💻
Audun Berdal
Audun Berdal

💻 📖
fremtind-tony
fremtind-tony

📖
Jarle Berentzen
Jarle Berentzen

💻
stormoen
stormoen

🎨
Kenneth Apeland
Kenneth Apeland

💻 📝 🐛 👀
Henrik Hermansen
Henrik Hermansen

💻
Bjørne Oma
Bjørne Oma

💻 🐛 👀
William Killerud
William Killerud

📖 🚇 💻 🐛 📝
Espen Kvalvik
Espen Kvalvik

💻 🐛
Adrian Andersen
Adrian Andersen

🚇
Kathrine
Kathrine

🎨
Tom
Tom

💻 🐛
Knut Eirik Leira Hjelle
Knut Eirik Leira Hjelle

🐛 💻
karimarkhus
karimarkhus

🐛 🎨
Håvard Pedersen
Håvard Pedersen

🐛 💻 👀
Øyvind Nordbø
Øyvind Nordbø

🎨
David Aasterud
David Aasterud

🐛 💻
Mats Sommervold
Mats Sommervold

📖
Christopher T. Hennum
Christopher T. Hennum

🐛 💻
Marius Ingjer
Marius Ingjer

🐛
Francis Paulin
Francis Paulin

💻
hegebjo
hegebjo

💻
Mathias Rundgreen
Mathias Rundgreen

🐛
Elise Brenna
Elise Brenna

💻
maciejost
maciejost

💻
sigrande
sigrande

🐛 💻
markusleitvoll
markusleitvoll

🐛
Glenn Arnold Barosen
Glenn Arnold Barosen

🤔 👀

Dette prosjektet følger retningslinjene i spesifikasjonen all-contributors. Vi setter pris på alle bidrag!