New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

2016-02-25 : Nucleus #21

Closed
TSchuermans opened this Issue Nov 23, 2015 · 11 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@TSchuermans

TSchuermans commented Nov 23, 2015

route parking

@wesleylancel

This comment has been minimized.

Member

wesleylancel commented Nov 23, 2015

Thanks voor het aanmaken van een issue! Leuk dat jullie weer een bijeenkomst willen organiseren. Hebben jullie enig zicht op de maand waarin de meeting zal plaatsvinden? Gelijk in januari doen of misschien na de feestdagen eerst even tot februari wachten?

@TSchuermans

This comment has been minimized.

TSchuermans commented Nov 24, 2015

Februari komt iets beter uit denk ik. Januari zit je idd met de feestdagen en ook PHP Benelux conference.

@TSchuermans TSchuermans changed the title from 2016-xx-xx : Nucleus to 2016-02-xx : Nucleus Nov 24, 2015

@wesleylancel

This comment has been minimized.

Member

wesleylancel commented Nov 25, 2015

Als het mogelijk is kunnen we nu best alvast een datum vastleggen zodat wij vroeg op zoek kunnen naar een spreker. Hebben jullie voorkeur?

@TSchuermans

This comment has been minimized.

TSchuermans commented Nov 25, 2015

Liefst na 15 februari, datum is door jullie vrij te kiezen. Elke werkdag kan, buiten vrijdag.

@wesleylancel

This comment has been minimized.

Member

wesleylancel commented Nov 30, 2015

@TSchuermans Donderdag 25 februari als datum zetten?

@TSchuermans

This comment has been minimized.

TSchuermans commented Dec 1, 2015

@wesleylancel Ok voor ons, staat hier alvast genoteerd.

@TSchuermans TSchuermans changed the title from 2016-02-xx : Nucleus to 2016-02-25 : Nucleus Dec 1, 2015

@wesleylancel

This comment has been minimized.

Member

wesleylancel commented Dec 6, 2015

Tweede spreker aan de eerste post toegevoegd!

@wesleylancel

This comment has been minimized.

Member

wesleylancel commented Feb 7, 2016

Detailpagina staat klaar, blogpost gaat morgen live, tweet zal ik ook morgen doen. /cc @TSchuermans @koenkivits

@TSchuermans

This comment has been minimized.

TSchuermans commented Feb 8, 2016

Mooi, ben benieuwd naar de opkomst.

@IbeVanmeenen

This comment has been minimized.

Member

IbeVanmeenen commented Feb 25, 2016

Het was een gezellige avond! :-)

@stijnj

This comment has been minimized.

stijnj commented Feb 26, 2016

👍

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment