Design patterns in practice in PHP - examples.
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Adapter
Builder
Composite
Crate
Factory method
Immutable object
Library class
Null object
Prototype
Servant
Singleton
README.md

README.md

Návrhové vzory v příkladech - PHP

V tomto repozitáři naleznete praktické příklady návrhových vzorů (= design patterns) psané v PHP. Cílem tohoto repozitáře je přiblížit si architekturu objektových aplikací a běžně zaběhnutých vzorů. Primárně jsem si repozitář vytvářel sám pro sebe, avšak rozhodl jsem se ho zveřejnit.

Seznam návrhových vzorů

Tvořivé vzory - Creational patterns

 • Singleton | hotovo
 • Factory method | hotovo
 • Abstract factory
 • Builder | hotovo
 • Prototype | hotovo

Strukturální vzory - Structural patterns

 • Composite | hotovo
 • Adapter | hotovo
 • Bridge
 • Decorator
 • Proxy
 • Facade
 • Flyweight

Vzory chování - Behavioral patterns

 • Observer
 • Mediator
 • Template method
 • Command
 • Memento
 • Visitor
 • Iterator
 • State
 • Strategy
 • Chain of responsibility
 • Interpreter

Neoficiální vzory (nejsou v GoF)

 • Crate | hotovo
 • Servant | hotovo
 • Immutable object | hotovo
 • Null object | hotovo
 • Library class | hotovo