PHP Commandline Web Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
commandline_shell.php

README.md

CommandLine Web Shell

Basit, Antivirüslere yakalanmayan sunucuda barınması durumunda sıkıntı çıkmayacak PHP tabanlı komutlar üzerinden kullanıcıya ait komut satırı ile sunucu bağlantısı sağlama.

Kullanım

chmod (Dosya İzni) commandline_shell.php ' ye 755 olarak ayarlıyorsunuz.

Dahili olarak şifre girmeniz gerekecek, şifrenin normal hali furkansandal dır. İsterseniz içerisinden düzenleyebilirsiniz.

Açıldığında normal terminal emülatörü gibi komutlarınızı çalıştırabilirsiniz.

Versiyon

Versiyon 1.0

Özellikler

PHP Tabanlı şimdilik, exec, shell_exec, system ve passthru fonksiyonları kullanılmakta.

İleride düşünülen özellikler

fazla fonksiyonel komutlar, Engelli komutlara karşın bypass yöntemleri(PHP.ini, Cloudlinux, CageFS, Litespeed server kaynaklı firewall)