Permalink
Browse files

Een uitgebruide regex voor #18

  • Loading branch information...
thunderbug committed Oct 2, 2017
1 parent 1a1ed2e commit 5b3af4b80e2c5794c675da8b47cf0344ef7493c9
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 cron.php
View
@@ -35,21 +35,21 @@
break;
}
//Init Regex
$row["regex"] = $row["name"];
//Check if there is a - or not in a city name
if (strpos($row["name"], "-") !== false) {
$row["regex"] = str_replace("-", "[-|\s]", $row["name"]);
$row["regex"] = str_replace("-", "[-|\s]", $row["regex"]);
}
//Check for sint or st. in a city name
if (strpos(strtolower($row["name"]), "sint") !== false) {
if (!isset($row["regex"])) {
$row["regex"] = str_replace("sint", "(st\.?|sint)", $row["name"]);
} else {
$row["regex"] = str_replace("sint", "(st\.?|sint)", $row["regex"]);
}
$row["regex"] = str_replace("sint", "(st\.?|sint)", $row["regex"]);
}
if (!isset($row["regex"])) {
$row["regex"] = $row["name"];
}
//Check for "de" "het" "een" in a sentence
$row["regex"] = "(^(?!de|het|een).*) ".$row["regex"];
checkNameinText($row, $postData);
}

6 comments on commit 5b3af4b

@futtta

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@futtta

futtta Oct 3, 2017

Owner

staat dit al live @thunderbug?

Owner

futtta replied Oct 3, 2017

staat dit al live @thunderbug?

@thunderbug

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@thunderbug

thunderbug Oct 3, 2017

Collaborator
Collaborator

thunderbug replied Oct 3, 2017

@futtta

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@futtta

futtta Oct 3, 2017

Owner

ja, regexen ... ;-)

let wel op, heb net een commit gedaan (op frontend php), dus doe een pull zodat je in sync bent.

Owner

futtta replied Oct 3, 2017

ja, regexen ... ;-)

let wel op, heb net een commit gedaan (op frontend php), dus doe een pull zodat je in sync bent.

@futtta

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@futtta

futtta Oct 3, 2017

Owner

Zou het niet makkelijker zijn om bij de if op https://github.com/futtta/boekenzoekers/blob/master/cron.php#L78 een voorwaarde toe te voegen dat (de|het|een)\splaatsnaam niet in $message mag staan?

Owner

futtta replied Oct 3, 2017

Zou het niet makkelijker zijn om bij de if op https://github.com/futtta/boekenzoekers/blob/master/cron.php#L78 een voorwaarde toe te voegen dat (de|het|een)\splaatsnaam niet in $message mag staan?

@thunderbug

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@thunderbug

thunderbug Oct 3, 2017

Collaborator
Collaborator

thunderbug replied Oct 3, 2017

@futtta

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@futtta

futtta Oct 3, 2017

Owner

misschien :-)

Owner

futtta replied Oct 3, 2017

misschien :-)

Please sign in to comment.