Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

futtta's redactie

Alternatieve doe-het-zelf versie van m.deredactie.be. Meer info in deze blogpost. Een demo vind je op http://futtta.be/redactie/

disclaimer

Deze software is een "proof of concept", studie-materiaal om het principe van "progressive enhancement" en "cut the mustard" toe te passen op data (inhoud) van de VRT op deredactie.be. Alle inhoud is en blijft expliciet eigendom van de VRT en moet als dusdanig worden behandeld.

About

Alternatieve doe-het-zelf versie van m.deredactie.be

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.