Skip to content

fuzzy76/serdeg.no

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installasjon / oppsett

 1. Installer Pelican. Obs:
  • Den innebygde Python-installasjonen i OS X kan være problematisk. Bruk heller homebrew.
  • Dersom du installerer Pelican i et virtualenv, må dette bruke python 3.x for at du skal unngå problemer når du skal kjøre kommandoene nedenfor. Pass på å få med pakkene Markdown og typogrify
 2. I en terminal: make regenerate
 3. I en annen terminal: make serve
 4. http://localhost:8000/
 5. Gjør endringer og refresh nettleser ved behov
 6. Når ferdig, lag pull request

Tanker / Mål / Visjon

Denne siden er ment å informere folk flest om trusler mot borgerrettigheter og personvern på nett. Dette inkluderer alt fra statlige inngrep og overivrige bedrifter til ondsinnede hackere. Den forsøker forklare på en lettfattelig, enkel og minst mulig teknologi-tung måte hvilke trusler som finnes og hvordan man kan beskytte seg mot dem.

Under utviklingen av nettstedet var den uttalte målgruppen “Tante Ågot, ikke hennes datakyndige sønn”. Dette betyr at artiklene bør være så frie for tekniske uttrykk som mulig, og detaljer nødvendigvis må utelates slik at trusler, tiltak og installasjon er rett frem for et ikke-teknisk publikum.

Bidrag

Alle bidrag mottas med tak, enten det er i form av høyttenking i issue-køa, nytt innhold, forbedring av eksisterende innhold, forbedring av designmaler, språkvask, markedsføring etc. Hvis du vil skrive nytt innhold, vennligst åpne en issue om temaet først. For å holde nettstedet så enkelt som mulig er det ønskelig å ha færrest mulig artikler.

Bidragsvilkår

Ved å sende pull requests til SerDeg.no gir du SerDeg.no rett til å viderelisensiere innholdet under CC-BY-4.0.

Bidragsytere

Fullt navn (hvis oppgitt) og Github brukernavn.

 • Håvard Pedersen (fuzzy76)

--