Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Parser voor Triodos data bestanden
tag: 0.1.0

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
.travis.yml
README.md
package.json
test.csv
test.js
triodos.js

README.md

nodejs-triodos

Parser voor Triodos data bestanden

Gebruik

Installatie en opzet via NPM:

npm install triodos-csv
var triodos = require('triodos-csv')

Of via Github

git clone https://github.com/fvdm/nodejs-triodos.git
var triodos = require('./nodejs-triodos/triodos.js')

Events

fail

( object )

Er is een probleem opgetreden bij het lezen van het bestand.

triodos.on( 'fail', function( reason ) {
  // reason.path   : padnaam van het bestand
  // reason.encoding : vereiste tekenset
  // reason.error   : foutmelding
})

klaar

( array )

Alle transacties zijn verwerkt. De array bevat de transacties.

triodos.on( 'klaar', function( transacties ) {
  console.log( triodos.stats )
})

tx

( object )

Er is een transactie verwerkt.

triodos.on( 'tx', function( tx ) {
  console.log( tx.datum +' - '+ tx.bedrag +' - '+ tx.richting )
})

Functies

readCSV

( filepath, [callback] )

 • filepath - vereist - pad naar het CSV bestand om te verwerken.
 • callback - optioneel - callback functie ontvangt een array met alle transacties als alles verwerkt is.
triodos.readCSV( '~/Downloads/mutations.csv', function( transacties ) {
  console.log( 'Het bestand bevat '+ transacties.length +' transacties' )
})
Something went wrong with that request. Please try again.