Skip to content

fyziktom/VirtualEconomyFramework

Repository files navigation

VEDriversLite VEBlazor VEBlazor VEBlazor VEDriversLite.AI.OpenAI VEBlazor.Editable VEDriversLite.NeblioAPI

VEFramework

Virtual Economy framework zjednodušuje tvorbu Web3, blockchain, IoT a NFT aplikací.

VEFramework je L2 vrstva nad prakticky kterýmkoliv blockchainem. Aktuálně na ukázku podporuje Neblio a Dogecoin.

VEFramework obsahuje také knihovnu EntitiesBlocks, kterou lze jednoduše použít pro výpočty energetických modelů. Knihovna má k dispozici i knihovnu UI komponent pro Blazor aplikace tu najdete zde.

VEFramework-struktura-knihoven

VEFramework-struktura-account

VEFramework-struktura-nfts

Důležité upozornění!!!

Od 1.12.2023 jsem musel vypnout/pozastavit podpůrný API server, který jsem provozoval na doméně ve-framework.com (IPFS node a API server). Nemůžu si nyní dovolit dál platit ze svých vlastních úspor provoz tohoto serveru (projekt jsem hradil z osobních prostředků a ty mně nyní dochází). Pokud seženu nějaký sponzoring, tak není problém server kdykoliv zapnout. Každý kdo chce používat nyní služby vázané na API a IPFS si může podle jednoduchého návodu nastavit vlastní server (na cloudu i na locale). Popis je k dispozici zde. V případě zájmu o sponzoring projektu mě prosím kontaktujte na email.

Použití

**Všechny balíčky jsou dostupné pro .NET verze 6 a 7 ** a jsou k dispozici v NuGet Gallery.

 • VEDriversLite - Aktuální a doporučená verze (Neblio a NFT drivers)
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite
 • VEDriversLite.NeblioAPI pro zjednodušení práce s Neblio Blockchain API.
 • VEDriversLite obsahují tuto knihovnu. Pokud potřebujete jen přístup k API a nepotřebujete podepisovat transakce lze načíst jen knihovnu pro NeblioAPI a tím snížit počet závislostí v projektu.
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI
 • VEBlazor - Blazor knihovna komponent a dApp vzor
dotnet add package VEFramework.VEBlazor
 • Dodatečná knihovna VEBlazor.Editable pro zobrazení a editaci parametrů tříd v UI
dotnet add package VEFramework.VEBlazor.Editable

Zkuste si náš hello world příklad.

Více informací najdete na

Docker

VENFT online demo

Webová peněženka s integrovaným NFT marketplacem a mint mechanismem.

Vyzkoušejte testovací verzi VENFT postavenou na VEBlazor, vytvořte si nový účet a prozkoumejte funkce.

V návaznosti na pozastavený provoz podpůrného serveru nyní nebudou fungovat všechny funkce peněženky. Nicméně řada funkcí pracuje jen v rámci klienta, takže i tak je možné vyzkoušet například vytvoření účtu či funkce spojené s AI, pokud máte vlastní ChatGPT API klíč.

Hello World

 1. Jsem backend vývojář
 2. Jsem UX / UI / frontend vývojář

VEDriversLite

 1. Install the .NET Core 6 SDK nebo .NET 7 SDK.
 2. Vytvořte nový dotnet projekt
mkdir CreateAccountExample
cd CreateAccountExample

dotnet new console
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite
 1. Vytvořte si novou Neblio peněženku, pokud už nějakou nemáte
 2. Aidropněte si tokeny a Neblio pro testování do vaší peněženky
 3. Napište jednoduchý kód, který vymintuje NFT
using System;
using VEDriversLite;

namespace CreateAccountExample
{
  internal class Program
  {
    static async System.Threading.Tasks.Task Main(string[] args)
    {
      // Create NeblioAccount object
      var account = new NeblioAccount();
      // Create new account
      await account.CreateNewAccount("mypassword");
      Console.WriteLine($" New Neblio Address: {account.Address}");
      // Wait for enough confirmation on blockhain
      Console.ReadLine();
      // Create NFT Image object and load simple test data
      var nft = new VEDriversLite.NFT.ImageNFT("")
      {
        Name = "My Hello World NFT",
        Description = "Hello World NFT for testing.",
        ImageLink = "https://MyNFT.image"
      };
      // Mint NFT with account
      var res = await account.MintNFT(nft);
      // Process result
      if (res.Item1)
        Console.WriteLine($" Minted with Transaction hash: {res.Item2}");
      else
        Console.WriteLine($" Cannot mint NFT: {res.Item2}");
    }
  }
}
 1. Spusťte kód
dotnet restore
dotnet run
 1. Zobrazenou transakci můžete ověřit v Neblio exploreru

VEDriversLite example code output

Projekty v příkladech

Funkce

 • Vytvoření účtu a posílání transakcí nebo NFT
 • Server s API pro integraci existujících aplikací
 • UI s integrovaným web3 prostředím
 • Drivery a pomocné funkce pro mintování, prodej a obchodování s NFT
 • NFT jako obrázky, příspěvky, hudba, profily, platby, atd.
 • OpenAI - ChatGPT, Whisper a DALL-E jako asistenti pro tvorbu obsahu NFT jako je:
  • převod textu z audia,
  • text ze základní story,
  • název,
  • tagy,
  • zkrácený popis,
  • obrázky
  • Více informací najdete ve článcích na wiki
 • IPFS driver,
 • Ověření vlastnictví NFT (tvorba QR kódů)
 • NFT systém pro události a vstupenky
 • P2P NFT systém s šifrovanými metadaty a filecontainers uložených na IPFS
 • Šifrování pomocí EDCH sdíleného secret algoritmu
  • Hesla není potřeba sdílet, budou automaticky dopočítána
 • RPC klient pro připojení k blockchainu
 • Neblio Blockchain API wrapper a pomocné třídy
 • Drivery pro speciální transakce - split transakce, vícenásobný vstup/výstup tokenu, mintování více NFT, atd.

Další funkce můžete prozkoumat v readme příslušných projektů v příkladech

Podpořte nás

Podpořit nás můžete několika způsoby:

 1. Staňte se contributorem a podílejte se na vývoji VEFrameworku
 2. Staňte se sponzorem a přispějte na vývoj VEFrameworku

Contributing

Děkujeme, že se chcete podílet na vývoji VEFrameworku! Postupujte prosím podle naší contributing příručky. V příručce naleznete informace o tom

 • jak se podílet na vývoji VEFrameworku
 • jak vytvářet issues
 • otevírat pull requesty
 • a další

Sponzoring

Přispějte VEFrameworku a pomozte tak s jeho vývojem. Pokud se chcete stát oficiálním sponzorem a partnerem, kontaktujte prosím Tomáše Svobodu - tomas.svoboda@technicinsider.com

Velké díky patří našim sponzorům, mentorům a kontributorům

License

VEFramework je možné použít pro komerční i nekomerční účely. VEFramework je vyvíjen pod MIT licencí.