Skip to content

gabonator/SynologyUlozTo

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulozto.cz synology download station plugin

This plugin allows you to search and download movies from ulozto.cz file sharing service directly from download station.

Requirements:
 • nodejs (can be downloaded in Synology Package Center)
 • request nodejs package "npm install request" (installed by ulozto.spk)
Installation:
 • Download Station -> Settings -> Searching BT -> Add service -> ulozto.dlm
 • Download Station -> Settings -> File hosting -> Add service -> ulozto.host
 • Package Center -> Settings -> Allow installation of package published by: "Any publisher"
 • Package Center -> Manual Install -> Browse -> ulozto.spk
 • Verify whether service is running by opening http://diskstation:8034/ in your web browser
Features:
 • single click download
 • automatic captcha cracking
 • unlimited parallel downloads
 • rating score is displayed as number of peers by this equation "PEERS = 100 + rating*10". Rating 0 shows 100 peers, rating 1 as 110 peers ... rating 10 as 200 peers. Rating -1 as 90 peers, rating -5 as 50 peers...
 • automatic classification of download type depending on file extension
Todo list:
 • Rewrite captcha cracker into PHP, so nodejs service won't be necessary anymore

Stahovací plugin ulozto.cz pro Synology DiskStation

Instalace search a host pluginu:
 1. Pluginy pro Download Station tvoří dva subory - ulozto.dlm (9392B) a ulozto.host (817B). Stahněte si je, následně je nanstalujeme v nastavení Download Station.
 2. DLM plugin nainstalujte v Nastavení/Hledani -> BT/Přidat.
 3. Host plugin nainstalujte v Nastavení/Hostování -> suborů/Přidat.
 4. Skontrolovat zda jsou správně stažené se dá i tak, že je skusíte otevřít například WinRarem. Uvnítř je jeden subor "ulozto" a když stisknete alt+v měl by vám ukázat zdrojové kódy. Další možnost je, změnít souborům příponu na ".tgz" a pak je otevřít jako archív.
Instalace služby pro Ulozto:
 1. V "Centrum balíčků" nainstalujte balíček "Node.js v4".
 2. Balíček pro instalaci ulozto.spk (46805B) zatím není podepsaný pomocí GPG a proto je třeba v nastavení "Centrum balíčků" povolit instalaci pro "Jakýkoli vydavatel".
 3. Nainstalujeme v "Centrum balíčků" pomocí tlačítka "Ruční instalace". Najdeme soubor ulozto.spk a nainstalujeme.
 4. Po instalaci skontrolujte, zda proběhla úspěšně a v "Centrum balíčků" je u balíčku napsáno zeleně "Spuštěno". Případně můžete ověřit, že služba běží navštívením http://diskstation:8034/.

Mozne problemy:

 • Nemožnost přidat vyhladávací plugin do Download Station - Pokud je subor ulozto.dlm, nebo ulozto.host nesprávně stažený, nebo poškozený, Download Station ho odmietne nainstalovat.
 • Pokud Download Station stahuje podezžele malé, cca 40 až 70 kilobajtove subory, znamená to že neběží služba. V "Centrum balíčků" skontroluj, zda běží. Log soubor je k nahlédnutí také tam.

Contributors:

About

UlozTo.cz file sharing service downloader plugin for Synology NAS with captcha cracker

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published