Serviciu de mesagerie -- Atestat Profesional la Informatica
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
doc_latex
fonts
js
nbproject
php
python
.buildpath
.gitignore
.htaccess
.project
LICENSE
README.md
autentificare.php
bd_structura.sql
detalii.php
generator.php
home.php
index.php
inregistrare.php
statistici.php

README.md

chatbox

Serviciu de mesagerie

DOCUMENTAȚIE

Documentația a fost creată în limbajul TEX folosind procesorul latex2pdf.

Motivație

Proiectul a fost conceput pentru Atestatul la Informatica de final de clasă a XII-a. Dupa cum se poate vedea în graficele de pe github.com, am lucrat câte 2-3 zile o dată la 2 luni, începând din octombrie 2014.

Funcționalitate

chatbox este o aplicație de mesagerie Web inspirată de servicii precum ar fi Facebook sau Y! Messenger.

chatbox dispune de următoarele caracteristici:

 • sistem de autentificare și înregistrare a utilizatorilor
 • vizualizarea utilizatorilor on-line
 • vizualizarea mesajelor necitite
 • mesaje trimise în timp real
 • interfață prietenoasă, simplă
 • măsuri de securitate

Tehnologii folosite:

 • html5
 • css3
 • bootstrap 3
 • chart.js
 • MySQL
 • php5
 • javascript + jQuery
 • websockets: ratchet