Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
out
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

campañaFSF-2017

Materiais para a difusión da campaña «Diñeiro público - Código público» (https://publiccode.eu/)

Variantes do documento

Para ver as distintas variantes do documento é posíbel que faga falta amosar ou agachar capas. (Ctrl + Maiús + L) para amosar o diálogo de capas

renderFile

O script xerará 6 ficheiros co contido das diferntes variantes

About

Materiais para a difusión da campaña «Diñeiro público - Código público» (https://publiccode.eu/)

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.